Звіт директора Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище» Кондратьєва Ігоря Івановича за 2019-2020 навчальний рік

 

Розділ 1. характеристика навчального закладу

 

 • Загальна характеристика навчального закладу 

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (далі – Училище) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, а також Статутом.

Юридична адреса Училища: вул. Заводська, 9, м. Запоріжжя, 69035; тел./факс: (061) 222-98-51, 233-54 -65

У звітному періоді Училище здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України ««Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, планом розвитку ДНЗ «Запорізьке ВПУ» на 2018-2020 роки, Статутом.

В Училищі функціонують педагогічна та науково-методична ради. Вони діють на підставі затверджених положень, які складено у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та науково-методичної рад проводяться раз на два місяці, відповідно до затверджених планів роботи.

На розгляд педагогічної ради виносяться питання роботи методичних комісій, стан викладання навчальних дисциплін, професійно-практичної підготовки, впровадження інноваційних технологій у освітній процес.

На науково-методичній раді розглядаються питання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, роботи методичних комісій, роботи школи молодого майстра, питання чергової атестації педагогічних працівників.

Колектив ДНЗ «Запорізьке ВПУ» ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та здобувачів освіти Училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

 

 • Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На сьогоднішній день колектив ДНЗ «Запорізьке ВПУ» налічує 60 працівників. З них:

 • директор – 1;
 • заступник директора з навчально-виробничої роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-виховної роботи – 1;
 • заступник директора з навчально-методичної роботи – 1;
 • методист – 1;
 • старший майстер – 1;
 • інженер з охорони праці – 1;
 • керівник гуртка – 1;
 • соціальний педагог – 1;
 • практичний психолог – 1;
 • сестра медична – 1;
 • вихователь – 1;
 • секретар – 1;
 • секретар навчальної частини – 1;
 • інженер-електронник – 1;
 • головний бухгалтер – 1;
 • бухгалтери – 3;
 • викладачі –12 (з них: у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – 1; сумісник – 1);
 • майстри виробничого навчання – 11;
 • працівники адміністративно-господарської частини –20.

На сьогодні колектив педагогічних працівників налічує 33 особи, з них:

 1. Викладачі:
 • мають педагогічне звання «Старший викладач» – 3 особи;
 • мають педагогічне звання «Викладач методист» – 2 особи;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 8 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 5 осіб;
 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 3 особи.
 1. Майстри виробничого навчання:
 • мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії» – 2 особи;
 • мають 11 тарифний розряд – 2 особи;
 • мають 12 тарифний розряд – 3 особи;
 • мають 13 тарифний розряд – 2 особи;
 • мають 14 тарифний розряд – 3 особа.

Педагогічний стаж до 10 років мають 33 % педагогічних працівників (11 осіб), від 10 до 20 років – 24% (8 осіб), понад 20 років – 43% (14 осіб), що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

У поточному навчальному році атестаційною комісією ДНЗ ЗВПУ в черговому порядку було атестовано 3 педпрацівника (майстер виробничого навчання Шевчук В.Ю., викладачі Шепеляковська І.В., Житницька Г.В.), в позачерговому порядку – 5 педпрацівників (майстри в/н Кузьменко С.Ю., Москаленко С.П., Маковецький О.О., викладачі Войтюк Т.М., Гудзь А.Ю.).

 

РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

2.1. Виконання регіонального замовлення

Протягом 2019-2020 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

Виконується програма розвитку закладу освіти, а саме:

 • продовжується модернізація та комп’ютеризація закладу освіти;
 • поширений вільний доступ до мережі Internet;
 • широко застосовуються електронні засоби навчання;
 • потреби регіонального ринку праці задовольняються на високому рівні;
 • збільшили надходження спеціальних коштів від виробничої діяльності;
 • поступово продовжують оснащатися навчальні кабінети та виробничі майстерні сучасним обладнанням;
 • впроваджуються інноваційні технології у навчально-виробничий процес;
 • систематично підвищується якість підготовки здобувачів освіти Училища.

Для якісної підготовки робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ДНЗ «Запорізьке ВПУ» має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови.  Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 84%, забезпеченість навчальними майстернями становить 100%, забезпеченість комп’ютерними лабораторіями становить 63%.

Виконання регіонального замовлення. Постійно здійснюється організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування регіонального замовлення на наступний рік.

Прийнято на навчання у 2019/2020 навчальному році – 207 здобувачів освіти.

Випуск здобувачів освітит у 2019/2020 н.р. складає 230 осіб, у тому числі:

на базі базової  загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти – 102 особи за професіями:    

 • «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» – 24 чол.;
 • «Декоратор вітрин. Флорист» – 26 чол.;
 • «Живописець. Флорист» – 27 чол.;
 • «Лицювальник-плиточник Муляр» – 25чол .;

на базі повної загальної середньої освіти 128 осіб  за професіями:

 • «Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор» – 28 чол.;
 • «Декоратор вітрин. Адміністратор» – 24 чол.;
 • «Оператор комп’ютерного набору. Контролер касир» – 26 чол.;
 • «Агент з постачання. Оператор комп’ютерного набору» – 26 чол.;
 • «Маляр штукатур» – 24 чол.

З них отримали кваліфікацію з двох і більше професій 229 здобувачів освіти.

 На кінець 2019/2020 н.р. перехідний контингент склав – 200 здобувачів освіти.

 

За 2019/2020 н.р. зі складу здобувачів освіти було відраховано 11 осіб:

 

П.І.Б. здобувача освіти Причина відрахування
Дітковська Руслана у зв’язку зі вступом до вищого навчального закладу
Педан Артур у зв’язку з поверненням на навчання в школу
Панченко Василь у зв’язку з працевлаштуванням
Руденко Аліна у зв’язку з працевлаштуванням
Ємельяненко Анастасія у зв’язку з переведенням до ДНЗ «ЗБЦПТО»
Черчик-Петрусенко Катерина у зв’язку з переведенням до ДНЗ «ЗБЦПТО»
Домаскіна Євгенія у зв’язку з виїздом за кордон
Коваленко Карина у зв’язку зі зміною місця проживання
Лобанова Ольга у зв’язку зі зміною місця проживання
Власенко Ксенія у зв’язку з виїздом за кордон
Арутюнов Артем у зв’язку з виїздом за кордон

 

2.2. Випуск та працевлаштування

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями впродовж 2019-2020 н.р. проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання за інтегрованими професіями 229 учнів закладу освіти.

Результати попереднього працевлаштування:

 • фактично працевлаштовані за отриманою професією – 183 випускника (79,6%);
 • продовжать навчання у вищих закладах освіти – 32 випускника (13,9%);
 • знаходяться у відпустці по догляду за дитиною – 12 осіб (5,2%);
 • отримали вільне працевлаштування – 2 випускника (0,9 %);
 • достроковий випуск – 1 випускник (0,4 %).

У 2019-2020 навчальному році випущено 8 здобувачів освіти, з числа  дітей-сиріт.  З них 8 – працевлаштовані та отримали матеріальну допомогу.

Проаналізувавши звіти з працевлаштування помітно, що спостерігається великий відсоток працевлаштованих на інші підприємства, тому що в результаті нестабільної економічної ситуації в країні сьогодні не завжди є можливість направити випускників на підприємства-замовники робітничих кадрів, договори з якими укладені 2-3 роки тому.

 

2.3. Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між роботодавцями та нашим закладом освіти з урахуванням регіонального замовлення для ДНЗ «Запорізьке ВПУ». Так, 2017-2018 н.р. укладено 54 договори  на підготовку 236 учнів з 8 професій, у 2018-2019н.р. – 72 договори  на підготовку 236 здобувачів освіти з 9 професій, у 2019-2020 н.р. – 56 договорів на підготовку  208 учнів з 9 професій.

Протягом 2019-2020 н.р. здобувачі освіти Училища проходили практику на 56 підприємствах міста та області. Виробнича практика учнів ДНЗ «Запорізьке ВПУ» обумовлена типовими договорами, складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів та іншими нормативними документами.

Основними організаціями, з якими укладаються договори для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників є: ТОВ «Олтак,» ТОВ «Сігма Майстер», ТОВ «Фудмаркет», ПП «СварогТур», Спілка рекламістів;  Художній виробничий комбінат при спілці художників України, ТОВ «Юліс Проф Арт», ТОВ «Завод «Спецмашремонт», ПАТ «Дніпроспецсталь», ФОП «Гуртова», Фоззі-Фуд «Велика кишеня»; «Сільпо»; «АТБ», «Економ плюс», ПП «Поліграф»; ТОВ «Інком АРТ плюс»; ТОВ «Тітаномагнієвий комбінат»; ТОВ «ЗТЗ Холдінг» ПАТ «Запоріжвогнетрив».

24-26 жовтня 2019 відбувся перший етап конкурсу WorldSkills Ukraine у Запорізькій області, котрий пройшов у  Виставковому центрі «Козак Палац». Представник нашого Училища Володимир Палига, за професією «Муляр», посів ІІ місце в компетенції «Кладка цегли».

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від виробничої діяльності у 2019-2020 навчальному році

Всі групи ДНЗ «Запорізьке ВПУ» проходили виробничу практику на підприємствах міста та області згідно графіка освітнього процесу.

 

Група Листопад 2019 Грудень 2019 Січень 2020 Лютий 2020 Березень 2020 Квітень 2020 Травень 2020 Всього
01 3680     4300       7980
02 744 3000 5575   2487     11806
03       11125       11125
04 2941 2200 5575         10716
05 1648 2500     3210     7358
13     3300 4365       7665
07   1500 1500 3000       6000
08   800 4600 3350       8750
09       3506       3506
12 1622       2800     4422
14     1500 3600 2900     8000
18     2050 6500 1400     9950
19   1500 2500 2340       6340
 

Всього

 

10635

 

11500

 

26600

 

42086

 

12797

     

103618

 

 

За минулий 2019-2020 навчальний рік головна увага викладачів та майстрів приділялася підвищенню якості навчання, диференційному підходу до кожного здобувача освіти, укріпленню матеріально-технічної бази предметів і кабінетів, покращенню методичного забезпечення навчання, впровадженню інноваційних технологій в освітній процес.

Здобувачі освіти, які навчаються за професіями будівельного та художнього напрямку проходять виробниче навчання на об’єктах Училища, разом з майстрами виробничого навчання виконують поточні ремонтні роботи, тим самим надаючи величезну допомогу в підтриманні приміщень закладу освіти в належному стані.

Досить високий рівень дидактичного забезпечення навчання обумовлений ефективною методичною роботою педагогічних працівників, а саме майстрів виробничого навчання: Гудзь А.Ю., Шевчук В.Ю., Кішко К.В., Бурдейна Л.М., Кривко Н.П., Чебикіна А.У., Рагімова О.Ю., Кузьменко С.Ю. Велика увага приділялась майстрами в/н укріпленню матеріально-технічної бази кабінетів, майстерень та Училища в цілому.

Моніторинг успішності здобувачів освіти з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки показав наступні результати:

 

Кіл-ть учнів Підготовка Успішність знань Успішність  % Якість % Неатестовані  з усіх предметів
Високий рівень

10-12 балів

Достатній рівень

 7-9 балів

Середній

рівень

 4-6 балів

Початковий рівень

 1-3 балів

Кількість %
Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть % Кіл-ть %
  Загальноосвітня підготовка (всього)
430 Професійно-теоретична підготовка (всього) 27 6 223 52 180 42     100 59    
430 Професійно-практична підготовка (всього) 72 17 292 68 66 15     100 85    

 

Для якісного проведення навчально-виробничого навчання було виконано ряд заходів:

 • придбані розхідні матеріали для принтерів в кабінети;
 • встановлений магазин-майстерня, замовлені полиці та прилавки у кабінет 211;
 • придбаний ручний розбризкувач для виконання декоративної штукатурки;
 • придбана цегла для навчання здобувачів освіти за професією «Муляр»;
 • улаштована додаткова пересувна кабінка для роботи здобувачів освіти за професією «Муляр»;
 • закуплені будівельні матеріали та інструменти;
 • виконаний ремонт комп’ютерної техніки, замінені батареї живлення, оновлені 2 клавіатури та 3 маніпулятора «мишка»;
 • придбаний мультимедійний проектор в кабінет 305;
 • проведена модернізація комп’ютерної техніки по кабінетам;
 • придбані 30 мольбертів для здобувачів освіти художнього напряму;
 • майже завершили облаштування пандуса для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

 

 

 

 

 

Розділ 3. Навчально-методична діяльність

 

3.1. Методична робота

Навчально-методична робота в Державному навчальному закладі «Запорізьке вище професійне училище» організована відповідно до Положення про методичну роботу в професійно-технічних начальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти») та реалізовується через колективні та індивідуальні форми роботи.

Методична робота є самостійним розділом річного плану роботи ДНЗ ЗВПУ і складена на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за минулий рік, обговорюється і затверджується на педагогічній раді. У плані роботи передбачені основні напрямки діяльності, які направлені на надання практичної допомоги та сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.

У 2019 році педагогічним колективом була визначена науково-методична тема «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження новітніх технологій», над реалізацією якої колектив планує працювати наступні 3 роки. На підставі зазначеної науково-методичної проблеми методичні комісії обрали і працювали над впровадженням таких науково-методичних тем:

 • методична комісія професій економічно-адміністративного напряму та професії «Оператор комп’ютерного набору»: «Впровадження новітніх технологій у педагогічну діяльність як умова формування професійних компетентностей здобувачів освіти професій економічно-адміністративного напрямку та професії «Оператор комп`ютерного набору»;
 • методична комісія професій художнього напряму: «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти професій художнього напряму шляхом впровадження у освітній процес новітніх технологій»;
 • методична комісія професій будівельного напряму: «Застосування в педагогічній практиці новітніх технологій як умова формування професійних компетентностей здобувачів освіти професій будівельного напрямку».

У залежності від рівня педагогічної майстерності, досвіду роботи кожен викладач і майстер виробничого навчання працюють над індивідуальною методичною темою. Індивідуальна методична тема, науково-методична проблема методичної комісії та єдина методична тема Училища взаємопов’язані.

Робота над науково-методичною темою здійснюється поетапно, планово, системно. План роботи над кожним етапом розглядається на засіданні педагогічної ради і приймається до реалізації.

Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які вiдповiдають цілям i завданням, що стоять перед Училищем та втілюються у різних формах, методах i засобах. У ДНЗ ЗВПУ здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, діяльність методичних комісій, iнструкційно-методичнi наради, теоретичні та практичні семінари, майстер-класи, методичні марафони, школа молодого педагога, педагогічні читання тощо.

Робота методичних комісій здійснюється згідно з Планом роботи Училища на навчальний рік, Єдиного плану методичної роботи Училища на навчальний рік, планів роботи методичних комісій.

У поточному навчальному році було створено і діяли чотири методичні комісії: методична комісія професій художнього напряму, голова Прокоф’єва А.М.; методична комісія професій економічно-адміністративного напряму та професії «Оператор комп’ютерного набору», голова Войтюк Т.М.; методична комісія професій будівельного напряму, голова Єрьоменко О.М., методична комісія класних керівників, голова Стрілець Н.В.

Основним змістом роботи методичних комісій є розробка та розгляд навчально-плануючої документації: робочих освітніх програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт; організація та проведення тижнів професійної майстерності, предметних тижнів, конкурсів, олімпіад, відкритих уроків, позаурочних заходів тощо. На засіданнях комісій обговорювалися актуальні питання удосконалення форм і методів навчання, інноваційні педагогічні технології, аналізувався стан викладання предметів, стан виробничого навчання, результати директорських контрольних робіт, перевірок ходу виконання дипломних робіт. Проводилися роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробки методичних рекомендацій, з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання, цифровізації освіти тощо. Приділяється увага підвищенню кваліфікації, обміну і вдосконаленню передового педагогічного досвіду, розглядаються кращі педагогічні практики.

Серед форм методичної роботи значну роль відведено проведенню тижнів професійної майстерності В рамках тижнів були заплановані різноманітні навчально-виховні заходи: відкриті уроки, огляди стіннівок, виставки, олімпіади, відкриті виховні заходи, екскурсії на виробництво тощо.

Всього в ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» були проведені шість тижнів професійної майстерності:

 • в період з 04.11.2019 по 11.2019 – тиждень професійної майстерності з професії «Оператор комп’ютерного набору».
 • в період з 25.11.2019 по 29.11.2019 року – тиждень професійної майстерності за професією «Адміністратор» та «Агент з постачання».
 • в період з 16.12.2019 по 20.12.2019 – тиждень професійної майстерності з професії «Живописець».

Тижні професійної майстерності з професій будівельного напряму, професій «Декоратор вітрин», «Флорист» не відбулися внаслідок дії протиепідемічних заходів.

Звіти з проведених заходів представлені в методичному кабінеті.

Окрім тижнів професійної майстерності відбулися також Тиждень права (з 09.12.2019 до 13.12.2019) та Тиждень фізкультурника  (з 10.09.2019 до 25.09.2019). Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності не відбулися внаслідок дії протиепідемічних заходів.

Інструктивно-методичні наради з викладачами та майстрами виробничого навчання проводилися директором, заступниками з навчально-виробничої, навчально-методичної та навчально-виховної роботи щопонеділка, з метою оперативного інформування педагогічних працівників, вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, поточного інструктажу педагогічних працівників.

У 2019-2020 навчальному році проводилися Директорські контрольні роботи згідно затвердженого графіка. Всі викладачі приклали багато зусиль не лише задля підготовки якісних пакетів проведення цього виду контролю, а й задля своєчасного проведення й аналізу робіт.

Протягом року активно діяв цифровий методичний портал: блог «Методичний кабінет ДНЗ ЗВПУ», який призначено для оперативного інформування педагогів, є центром інноваційного розвитку закладу https://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/. «Методичний кабінет ДНЗ ЗВПУ», окрім головної інформаційної сторінки має розділи: «Організація роботи», «Атестація», «Інформація», «На допомогу педпрацівникам», «Поради молодим педпрацівникам», «Методичні комісії», «Розклад-заміни» та інші. У наявності актуальні посилання на «Програми розвитку», «Нове у законодавстві», «Законодавчі документи у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», посилання на блоги методичних комісій, персональні блоги педагогічних працівників.

На період карантину було створено блог «Дистанційна платформа ДНЗ ЗВПУ», доступ до якого забезпечено з сайту Училища та з віртуального «Методичного кабінету ДНЗ ЗВПУ». Основна функція ресурсу – згідно з розкладом, затвердженим директором на період карантину, забезпечити віддалений доступ до навчального контенту, дозувати навчальне навантаження, запобігти хаотичності в процесі видачі завдань, натомість системно та планомірно налагодити співпрацю педагогічних працівників і здобувачів освіти, використовуючи можливості різнорівневого доступу до редагування спільних Gogle таблиць. Вибір засобів для забезпечення виконання навчальних планів і програм в умовах карантину, контролю знань, кожним педагогом здійснювався самостійно, виходячи зі спектру онлайн ресурсів, якими він був спроможний оперувати.

Протягом навчального року, 1-2 рази на місяць з викладачами та майстрами виробничого навчання проводилися проблемні семінари, семiнари-практикуми, майстер-класи, круглі столи, педагогічні читання з питань вивчення i використання в освітньому процесі нових педагогічних i виробничих технологій, пропаганди та впровадження кращих педагогічних практик, інших важливих питань освітнього процесу.

Робота «Школи молодого педагогічного працівника», якою опікується методист Захарчук О.Л., відбувалася за складеним і затвердженим річним планом. Відбулося три засідання школи (згідно плану, засідання відбуваються раз на два місяці), між засіданнями було організовано процес взаємовідвідування уроків досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання та їх обговорення.

В рамках вивчення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, було проведено такі відкриті уроки, майстер-класи педагогічних працівників, що підлягали атестації в поточному навчальному році:

 

№ з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Відкриті уроки

(предмет /професія, тема,

термін проведення)                                                                                                                              

Позаурочні заходи

 (назва, тема, термін проведення)

1. Войтюк

Тетяна Миколаївна

Основи галузевої економіки, тема: «Зайнятість населення.
Безробіття, його форми», 09.12.2019
Веб-вікторина «Безпечний Інтернет», 05.11.2019
2. Гудзь

Аліна
Юріївна

Композиція, тема: «Види букетів за формою», 10.12.2019 Майстер-клас «Я хочу жити в якісному світі» (виготовлення композицій з використанням екологічних матеріалів), 21.10.2019
3. Житницька Ганна Валеріївна Технології комп’ютерної обробки інформації, тема: 
«Створення презентацій у PowerPoint», 06.11.2019
Конкурс «Краща реклама», 12.12.2019
4. Кузьменко
Світлана Юріївна
Живописець, тема: «Пастельний живопис», 17.12.2019 Майстер-клас «Живопис в народній творчості» 19.11.2019
5. Маковецький Олександр
Олександрович
Декоратор вітрин, тема: «Виконання елементів декоративного розпису», 04.11.2019 Виховна година «Гортаючи сторінки цікавих подій в образотворчому мистецтві України», 11.12.2019
6. Москаленко
Степан Петрович
Штукатур, тема: «Приготування ремонтно-штукатурних розчинових сумішей, 06.11.2019 Фахово-орієнтований конкурс під час тижня професій будівельного напряму
7. Шевчук Вікторія Юріївна Живописець, тема: «Настінний
розпис. Виготовлення
настінної композиції з
елементами декоративного розпису», 21.11.2019

 

Майстер-клас «Я хочу жити в якісному світі» (виготовлення композицій з використанням екологічних матеріалів), 21.10.2019
8. Шепеляковська Ірина Василівна Охорона праці, тема: «Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках», 28.11.2019 Вікторина «Безпечний світ» присвячена Всесвітньому дню охорони праці, 25.02.2020

 

По кожному уроку здійснено детальний аналіз.

Педагогічні працівники, що атестувалися у поточному навчальному році, підготували звіти за підсумками діяльності в міжатестаційний період у вигляді презентацій, які представили під час педагогічних читань 17-18 лютого 2020 року.

У поточному навчальному році атестаційною комісією ДНЗ ЗВПУ в черговому порядку було атестовано 3 педпрацівника (викладачі Житницька Г.В., Шепеляковська І.В., майстер виробничого навчання Шевчук В.Ю.), в позачерговому порядку – 5 педпрацівників (викладачі Войтюк Т.М., Гудзь А.Ю., майстри виробничого навчання Кузьменко С.Ю., Маковецький О.О., Москаленко С.П.).

Перед комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації порушувалось клопотання про атестацію двох педагогічних працівників – Войтюк Т.М, Шепеляковської І.В. Атестаційна комісія Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації задовольнила клопотання атестаційної комісії ДНЗ ЗВПУ, і за підсумками її роботи було прийнято рішення (протокол від 10.04.2020№ 7, наказ Департаменту освіти і науки ЗОДА від 17.04.2020 № 211): присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Войтюк Тетяні Миколаївні – викладачу Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище»; вважати такою, що відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєному педагогічному званню «старший викладач» Шепеляковську Ірину Василівну, – викладача Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище». Цей показник становить 25 % від загальної кількості педагогічних працівників, що атестувалися.

На відповідність займаній посаді атестовано заступника директора з НМР Кулинич О.А.

Планово відбувається процес підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогічних працівників. Заплановані курси підвищення кваліфікації на базі КЗ ЗОІППО ЗОР як в очній, так і дистанційній формі в поточному навчальному році вже пройшли: Сакальський В.С за програмою «Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів», Бурдейна Л. М, Кішко К.В., Кузьменко С. Ю., Рагімова О. Ю. за програмою «Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів (Майстри виробничого навчання)», Паскарь Н.Ю. – «Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх типів», Савранська О.А. – «Керівники гуртків закладів професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів». З 15.06.2020 на курсах за програмою «Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» підвищує кваліфікацію Гудь А.Ю.

За період карантину переважна більшість педагогічних працівників активно займалася самоосвітою. Найактивнішими в цьому плані виявилися: майстри виробничого навчання Бурдейна Л.М. (292 год), Кішко К.В. (250 год),  методист Захарчук О.Л. (238 год), викладач Єрьоменко О.М. (217 год) та майстре виробничого навчання Гудзь А.Ю. (172 год).

З вересня 2019 року в ДНЗ ЗВПУ започатковано роботу щодо створення умов для організації інклюзивного професійного навчання. Наказом від 13.09.2019 № 196 «Про організацію в ДНЗ ЗВПУ інклюзивного навчання» були утворені інклюзивні групи за професіями «Декоратор вітрин. Флорист», «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник», було створено команду психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з особливими потребами, налагоджена співпраці з Вознесенівським інклюзивно-ресурсним центром.

Традиційно, щорічно здійснюється оформлення «Методичних альманахів», в яких цього річ педагогічні працівники, що атестувалися  представляють кращі методичні напрацювання за навчальний рік.

Всі знакові події методичної діяльності регулярно висвітлювалися на сайтах Училища, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, НМЦ ПТО у Запорізькійобласті. Досвід методичної служби представлено під час виступів заступника директора з НМР Кулинич О.А. в рамках пленарних засідань ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (07 травня 2020 р. м. Київ), ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (12-18 травня 2020 р. м. Запоріжжя).

 

РОЗДІЛ 4. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

 

4.1. Основні засади виховної роботи

Головна мета виховної роботи ДНЗ «Запорізьке ВПУ» – забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моралі, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури.

Системний підхід до формування особистості відображений у річному плані Училища в розділі «Організація позаурочної роботи», де планується зміст заходів, спрямованих на поглиблення професійних знань і вмінь та виховання учнів, який реалізується через інтегровані напрями виховання, що у своїй єдності мають забезпечити гармонійний розвиток, можливості для активної творчої діяльності та самовиховання здобувачів освіти, а саме:

 • громадянське виховання(засвоєння здобувачами освіти системи  загальнолюдських цінностей та духовних надбань українського народу, національної свідомості і громадянської гідності);
 • духовно-моральне виховання(виховання громадянина, засвоєння загальнолюдських та культурно-національних цінностей, релігійна просвіта, культура спілкування);
 • трудове виховання і професійне самовизначення(усвідомлення себе в професії, повага до людей праці, розвиток практичних здібностей і навичок);
 • художньо-естетичне виховання(розвиток художньо-естетичних смаків та уподобань, творчих здібностей і талантів);
 • правове виховання та профілактика правопорушень(формування поваги до закону і правопорядку, засвоєння норм правової та моральної поведінки);
 • військово-патріотична робота і фізично-спортивний розвиток (формування національної свідомості, любові до свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати; поєднання фізичного загартування з розвитком пізнавальних інтересів).

          Прийом учнів до закладу освіти здійснюється згідно з Правилами прийому до ДНЗ ЗВПУ, розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.

          Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти-інваліди І та ІІ групи, діти з багатодітних сімей в яких є п’ять або більше дітей, яким не протипоказане навчання за обраною професією, діти учасників АТО та інші,  зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії відповідно до своїх здібностей та нахилів.

          Велика увага звертається колективом закладу освіти на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із соціально-незахищених сімей. Протягом всього терміну навчання вказані категорії здобувачів освіти отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення.

У 2019/2020 н.р. в ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» навчається:

 • дітей сиріт, або позбавлених батьківського піклування – 9 осіб;
 • напівсиріт – 28 осіб;
 • інвалідів – 18 осіб;
 • з багатодітних сімей – 26 осіб;
 • малозабезпечених – 5 осіб;
 • виховує один з батьків – 12 осіб;
 • переселенці із зони АТО – 11 осіб;
 • здобувачі освіти, батьки яких учасники АТО – 2 особи.

          У січні-лютому 2020 року випущено п’ять дітей-сиріт, або позбавлених батьківського піклування  усі вони працевлаштовані та усім виплачена  матеріальна  допомога  при їх працевлаштуванні. В червні випускається ще 3 дитини-сироти всі будуть працевлаштовані.

          Колектив Училища тісно співпрацює    з Організацією Червоного Хреста по Вознесенівському району м. Запоріжжя; Обласною бібліотекою юнацтва, Запорізьким обласним центром молоді; Запорізьким міським центром служб для сім’ї, дітей та молоді;  Клінікою дружньою до молоді; Запорізьким відділенням управління ВД Фонду соціального страхування України в Запорізькій області; Управлінням держспоживслужби за дотриманням санітарного законодавства України в Запорізькій області; Запорізьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України; Вознесенівським відділом поліції ДВП ГУНП Запорізької області; Службою у справах дітей.

          Профілактика злочинності та правопорушень серед здобувачів освіти Училища передбачає тісну співпрацю з Вознесенівським, Заводським  відділеннями поліції, Службами у справах дітей Запорізької області, Соціальним міським центром, Клінікою дружньою до молоді, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики.

Наші спортивні досягнення у 2019-2020 навчальному році: здобувачі освіти посіли:

 • ІІІ місце у Спартакіаді серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України з баскетболу 3х3 (дівчата);
 • ІІ місце в обласних змаганнях з шахів серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти (дівчата);
 • у обласних змаганнях з міні-футболу (юнаки) серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – V місце;
 • в обласних змаганнях з баскетболу 3х3(юнаки) серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – ІV місце;
 • в обласних змаганнях з волейболу (дівчата) серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – ІV місце;
 • в обласних змаганнях з волейболу (юнаки) серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти –V місце;
 • в обласних змаганнях з настільного тенісу (юнаки) серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти – V місце.

          В Училищі працює учнівське самоврядування, яке діє на рівні  закладу освіти, сприяє розвитку у здобувачів освіти самостійності, ініціативи, творчої самореалізації особистості. За попередні роки створена структура, розроблено положення про учнівську раду. Основним з найважливіших завдань самоврядування є розвиток відповідальності людини, що досягається за допомогою самоактивізації, організованого саморегулювання.

Класні керівники проводять виховну роботу не тільки протягом освітнього процесу, а й в позаурочний час: відвідують здобувачів освіти вдома, на місцях виробничої практики, організовують походи на виставки, разом з учнями приймають участь у Всеукраїнських, Обласних, міських та училищних конкурсах, а саме: «Країно моя, Україна», «Знай, люби свій край», «Берегиня роду Українського», «Я хочу жити в якісному світі», «Писанковий рай», «Моральний вчинок» тощо.

 

4.2. Патріотичне виховання

         Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність закладу освіти щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

         Впродовж навчального року в ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» національно-патріотичне виховання проводилось через систему наступних заходів:

 • участь учнівської молоді в міжнародному фотоконкурсі пам’яток історико-культурної спадщини;
 • участь учнівської молоді в Обласній виставці-конкурсі дитячої творчості «Берегиня роду українського»;
 • тематична лінійка до Дня захисника Вітчизни;
 • участь учнівської молоді в районному мітингу-реквіємі, присвяченому визволення міста Запоріжжя від фашистських загарбників;
 • тематичний захід до початку формування Української повстанської армії (УПА) «Відповідь нескореного народу»;
 • урок мужності «Низький уклін і тричі «Слава!», «Українські захисники» із запрошенням бійців АТО;
 • участь волонтерської групи лідер у VIII Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок» з проектами «Милосердя без кордонів» та «Волонтери – герої нашого часу!»;
 • участь у акції відеороликів «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення;
 • участь учнівської молоді в Обласній благодійній акції «Великодній кошик для бійця»;
 • проведення першого уроку «За що я люблю Україну»;
 • проведення тематичної класної години до річниці трагедії Бабиного Яру;
 • проведення тематичного свята до визволення м. Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників;
 • проведення виховних годин за наступними темами: «Міжнародний день ООН»; «Запали свічку» до вшанування жертв Голодомору в Україні; «Всесвітній день миру»; «День Соборності та Свободи України»; «День пам`яті героїв Крут» (книжкова та фотовиставка); «День народження державного прапора України» (книжкова виставка); «Міжнародний день пам’яті жертв Холокоста» (фотовиставка) та інші.

 

4.3. Участь у конкурсах, семінарах

Впродовж 2019-2020 н.р. педагогічний колектив та здобувачі освіти Училища приймали участь у виставках та науково-практичних конференціях, конкурсах Обласного та Всеукраїнського рівнів (нажаль, у зв’зку з карантином є не всі результати конкурсів):

 • міський конкурс соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді» (ІІІ місце) керівник Войтюк Т.М.;
 • Обласна виставка дитячої творчості «Берегиня роду українського» (І місце в номінації «народний оберіг-ікона» (Губенко Анжела) керівник Прокоф’єв Є.О. та ІІ місце в номінації «народна лялька» (Бекасова Суламіта) керівник Прокоф’єва А.М.);
 • Міжнародний фотоконкурс пам’яток історико-культурної спадщини;
 • конкурс «Я хочу жити в якісному світі» (два І місця Бочеварова Яна та Генсігер Світлана (керівник Прокоф’єв Є.О.) та Павленко Софія керівник (Прокоф’єва А.М.));
 • конкурс «Писанковий рай» (два І місця – Андреева Аліна (номінація «петриківський розпис»), керівник Граур І.В. та Губенко Анжела (номінація «мішана техніка»), керівник Прокоф’єва А.М.; два ІІ місця – Бочеварова Яна, Масичева Вікторія (номінація «декупаж та мішана техніка»), керівник Шевчук В.Ю., Біла Дар’я (номінація «флористика»), керівник Кузьменко С.Ю.);
 • Обласний конкурс відеороликів «Країна сонячних мрій» з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей;
 • Обласний конкурс юних фотоаматорів «Країна – моя Україна»;
 • Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (І місце в номінації «відео» та ІІ місце в номінації «соціальний напрямок»), керівник Войтюк Т.М.;
 • акція відеороликів «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення.

Переможці І етапу виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»:

 • І місце – Губенко Анжела номінація «інші техніки виконання» (керівник Прокоф’єва А.М.);
 • І місце – Мірошніченко Лоліта номінація «інші техніки виконання» (керівник Прокоф’єва А.М.);
 • І місце – Масичева Вікторія номінація «батик» (керівник Прокоф’єва А.М.);
 • І місце – Крівошея Надія номінація «декоративний розпис» (керівник Граур І.В.);
 • І місце – Смірнов Богдан номінація «графіка» (керівник Прокоф’єв Є.О.);
 • І місце– Сичова Аліна  номінація «живопис» (керівник Прокоф’єв Є.О.);
 • ІІ місце – Кулак Юлія номінація «інші техніки» (керівник Гудзь А.Ю.);
 • ІІ місце– Масичева Вікторія номінація «декоративний розпис на склі» (керівник Шевчук В.Ю.);
 • ІІ місце– Лубінець Марія номінація «витинанки»  (керівник Воробйова В.С.);
 • ІІ місце – Гаценко Наталія номінація «живопис» (керівник Кузьменко С.Ю .).

09 грудня 2019 року відбулась зустріч з представником міждународної благодійної організаціії  АСЕТ, яка займається профілактикою ВІЛ-інфекції в світі. Вони провели інформаційно-просвітницький відео-тренінг з профілактики ВІЛ/СНІД  на тему: «Обери життя».  Після перегляду фільму здобувачі освіти взяли активну участь в обговоренні даної теми. Окрім того, в ході тренінгу учням нагадали про право на безоплатну правову допомогу.

 Також, 09 грудня 2019 року  під час зустрічі з  головним спеціалістом відділу по Вознесенівському району служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради була прослухана лекція на тему: «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх». Учасників зустрічі  було поінформовано про економічні, соціальні і культурні права і свободи людини і громадянина, висвітлено специфіку державного захисту прав і свобод людини в Україні.

10 грудня  2019 року відбулася зустріч з підлітковим лікарем Обласного Запорізького клінічного диспансеру з лекцією на тему: «Раннє виявлення наркопатології».

11 грудня 2019 року відбулась зустріч з Президентом Громадської організації «Запорізька правозахисна ліга «Універсал», членом Координаційної ради питань запобігання наркоторгівлі  та наркозалежності у Запорізькій області. Також на зустрічі був присутній Голова Громадської організації  Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей», співкоординатор проекту «Бошки стоп» у Запоріжжі.

12 грудня 2019 року проведена зустріч з представниками Управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції на тему: «Протидія торгівлі людьми».

13 рудня 2019 року – зустріч з представниками міжнародної  благодійної організації  АСЕТ на тему: «Булінг».

Профілактика злочинності та правопорушень серед здобувачів освіти Училища передбачає тісну співпрацю з Вознесенівським, Заводським  відділенім поліції, Службами у справах дітей Запорізької області, Соціальним міським центром, Клінікою дружньою до молоді Розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики правопорушень щомісячно.

Плідна робота проводилась зі здобувачами освіти груп: № 01 – Петровим Артемом та Швець Олександром (майстер в/н Чебикіна А.У.), № 03 – Береговий Роман (класний керівник Сакальський С.В.), №11 – Григоренко Антон, Бобрівний Нікіта та Миколаєнко Маргарита (класний керівник Стрілець Н.В.).

Протягом звітного періоду колектив та учні приймали участь у наступних благодійних акціях: «Серце до серця», у акції для дітей соціальних категорій, яка відбулась в Запорізькій санаторній школі №7.

Активно працювали у 2019 – 2020 році куратори груп та майстри в/н:  Чебикіна А.У. (№ 01, 03), Гудзь А.Ю. (№ 14), Войтюк Т.М. (№ 14), Кузьменко С.Ю. (№ 10), Прокоф’єва А.М. (№ 10), Шевчук В.Ю. (№ 15), Прокоф’єв Є.В. (№ 15).

 

 4.4. Аналіз проведення профорієнтаційної роботи

На підставі наказу по закладу освіти з метою профорієнтаційної роботи, за педагогічними працівниками були закріплені школи  Запорізької області та мережа інтернатних закладів області. Проведена відповідна робота, яка дала наступні результати.   

Впродовж навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню регіонального замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями-замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є укладання договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти між Училищем і замовниками робітничих кадрів на 238 осіб за заявленими робітничими професіями, за якими проводиться підготовка в закладі освіти за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів, а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів  та удосконалення системи взаємодії закладу освіти та підприємств і організацій, на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників, які дають замовники кадрів нададуть нам можливість усунути слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В закладі освіти відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг з вивчення причин звернення випускників до районної служби зайнятості. Недоліками можна вважати формальне відношення до узагальнення виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на першому робочому місці.  Необхідно звернути увагу на необхідність проводити системний аналіз причин неможливості працевлаштування за професією випускників та робота по усуненню таких.

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл міста та по сільській місцевості Запорізької області протягом навчального року, фактично попередньо відслідковуються та аналізуються дані щодо перспектив набору, враховуючи кількість випускників шкіл.

          Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік. Організовуються зустрічі  з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до закладу освіти для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено 3  нові  презентації про діяльність Училища за напрямками навчання. Велика робота  проводиться по сільській місцевості Запорізької області.

 

4.5. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Впродовж 2019-2020 н.р. та в процесі експлуатації будівлі, інженерного обладнання проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів господарського напрямку, з метою ефективного використання та збереження матеріально-технічної бази – державного майна:

 • ремонт та модернізація комп’ютерної техніки в кабінетах;
 • ремонт сходової клітини біля пожежного виходу в майстернях;
 • ремонт кабінету
 • ремонт та часткова заміна водостічних труб та каналізації;
 • виконаний ремонт даху над навчальним корпусом;
 • укладання тротуарної плитки перед входом у навчальний заклад;
 • ремонтні роботи в гуртожитку (кухня та коридор на  поверсі);
 • частковий ремонт кімнат у гуртожитку;
 • ремонт фасаду та ганку навчального закладу;
 • промивка системи теплопостачання в навчальному корпусі та майстернях.

Вищезазначені заходи були виконані наступними працівниками Училища: енергетиком Агабековим М.Я., виконуючою обов’язки завідуючого господарством Шишковою Г.О., комендантом Паскарь В.М., вихователем Пашкевич Н.М. та старшим майстром Гармаш В.І.

 

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

5.1.  Результати фінансово-господарської діяльності

Загальний  фонд (місцевий бюджет)

Надійшло – 10204042,00 грн;                               

Витрачено – 10204042,00 грн

 

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 Разом, грн
2111 Оплата праці 2465858 3288255 5754113
2120 Нарахування на оплату праці 533104 716709 1249813
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 5524 3400 8924
2220 Придбання медикаментів     0
2230 Витрати на харчування дітей-сиріт 111442 81650 193092
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 108349 800 109149
2271 Оплата теплопостачання 357296 421289 778585
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 20588 13887 34475
2273 Оплата електроенергії 30945 21565 52510
2720 Стипендії 963292 974523 1937815
2730 Соціальне забезпечення учнів-сиріт ( видатки на обмундирування, придбання літератури та матеріальна допомога по працевлаштуванню) 22506 63060 85566
РАЗОМ       10204042

 

Спеціальний фонд:

Надійшло – 293981,00 грн.

 

Види надходжень За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн
від практики учнів на підприємствах 24480 75715 100195
від надання послуг з тимчасового проживання у гуртожитку 100712 79292 180004
від орендарів 8313 5469 13782
РАЗОМ     293981

 

Витрачено – 325995,00 грн.

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн
2111 Оплата праці 8757 11199 19956
2120 Нарахування на оплату праці 1926 2463 4389
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 97525 64037 161562
2220 Придбання медикаментів     0
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 22998 16063 39061
2250 Оплата відряджень 1320   1320
2271 Оплата теплопостачання 9892 25716 35608
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 209 10679 10888
2273 Оплата електроенергії 39622 13589 53211
3110 Оплата придбання  обладнання та предметів довготривалого користування     0
РАЗОМ       325995

 

Благодійний фонд:

Надійшло – 102496,00 грн.

Види надходжень За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн
від благодійних внесків у грошовій та натуральній формі 83692 18804 102496

Витрачено – 64598,00 грн.

 

Код виплат Найменування витрат За період з 01.09.2019-31.12.2019 За період з 01.01.2020-31.05.2020 РАЗОМ, грн
2210 Придбання обладнання, матеріалів та інвентарю 19600 0 19600
3110 Оплата придбання  комп’ютерної та офісної техніки 44998 0 44998
РАЗОМ       64598

 

         5.2. Виконання закону України «Про засади Запобігання та протидії корупції»

Протягом 2019-2020  н.р. в Училищі не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. На початку навчального року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи, спрямовані на запобігання проявів корупції: підтримується актуальна інформація на стенді щодо протидії корупції із зазначенням номерів анонімної «гарячої лінії»; на загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників Училища з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; на інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та а інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості.

Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України.

На сьогодні нагальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників Училища з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ:

 

Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи закладу освіти за поточний навчальний рік, можна зробити висновок, що основні показники діяльності училища демонструють його розвиток Незважаючи на існуючі труднощі, колективу ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУ» вдалось досягти значних успіхів у навчально-виробничій діяльності, науково-методичній та виховній роботі. Протягом навчального року було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення управління навчального закладу, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено належні умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено виконання навчальних планів та програм професійної підготовки. Так, з року в рік підвищується рівень технічної та технологічної забезпеченості освітнього процесу, зростає фаховість педагогів, що у кінцевому результаті відображається на якості професійного навчання, зростанні мотивації здобувачів освіти до свого професійного та особистісного розвитку.

 

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА МАЙБУТНЄ:

 1. Підготовка матеріально технічної бази та комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік.
 2. Безумовне виконання регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2020 році в кількості 238 здобувачів освіти.
 3. Ліцензування двох робітничих професій: «Оператор комп’ютерної верстки», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
 4. Ліцензування підвищення кваліфікації за будівельними професіями та професіями «Агент з постачання» й «Флорист».
 5. Подальше створення умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
 6. Створення сучасного копі-центру.

         Все, що зроблено в Училищі – це робота трудового колективу, здобувачів оосвіти і мене, як директора. Я впевнений, що ми йдемо в правильному напрямку. У нас є дієздатний трудовий колектив, хороша матеріально-технічна база і ми разом зможемо подолати всі труднощі і впевнено рухатися вперед.

 

 

 

 

Директор ДНЗ «Запорізьке ВПУ»                                     І.І.Кондратьєв

Опубліковано у загальній категорії. Додати до закладок постійне посилання.