Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор.

Сучасна робота практично в будь-яких галузях професійної діяльності, в тому числі й адміністратора, завжди означає роботу на комп’ютері.

Для забезпечення більш ефективного обслуговування відвідувачів, адміністратор повинен вільно володіти сучасною комп’ютерною технікою та спеціальним програмним забезпеченням: виконувати операції з базами даних на комп’ютері відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання та приймання даних; готувати до роботи устаткування; працювати в текстовому редакторі; оперувати з файлами, записувати текст на диск або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями; своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування.

На сьогоднішній день адміністратор потрібний практично у всіх сферах діяльності — від салону краси до найбільшого виробничого підприємства.

Професія адміністратора широка та багатогранна. Спектр завдань дуже великий, до обов’язків входить: координація роботи офісу; прийом і реєстрація замовників і клієнтів, отримання дзвінків, робота з документами. Займається діяльністю по обслуговуванню відвідувачів, створенню для них комфортних умов. Контролює збереження матеріальних цінностей. Надає інформацію відвідувачам по питаннях, що стосуються послуг, які надаються. Приймає заходи по запобіганню конфліктним ситуаціям. Розглядає претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, проводить необхідні заходи щодо їх усунення. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової і виробничої дисципліни, правив і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни. Забезпечує виконання працівниками вказівок керівництва підприємства, установи, організації.