Мова освітнього процесу

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону
України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
мовою освітнього процесу в державному навчальному закладі «Запорізьке вище
професійне училище» є державна мова.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про освіту»: «Держава гарантує
кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх
рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти
державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Згідно з п.2 ст.6 Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної»: «Держава забезпечує кожному громадянинові
України можливості для опанування державної мови через систему закладів
дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, а також через
підтримку неформальної та інформальної освіти, спрямованої на вивчення
державної мови».