Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян», з метою забезпечення  реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, звертатися із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, визначені порядок подання та контактна інформація для оформлення інформаційного запиту, звернень громадян до Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище»:
Звернення громадян  (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги), запит на інформацію до Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище» (індивідуальний або колективний) можуть подаватися в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

Електронна пошта: [email protected]

 усно: телефон (061) 233-54-65 та (факс) (061) 222-98-51

Графік особистого прийому громадян