Історія закладу

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» має свою довгу історію, початок якої сягає у 1948 рік, коли у відповідності з потребами народного господарства СРСР було створене фабрично-заводське училище (далі ФЗУ), основним завданням якого була визначена підготовка кадрів з будівельних професій. У такому статусі ФЗУ проіснувало до 1976 року, а з 1976 року було реорганізоване в професійно-технічне училище № 6 (далі ПТУ № 6), яке зберегло свою будівельну направленість.

З 1976 року по 1996 рік кількість професій, за якими здійснювалась професійно-технічна підготовка, зросла до 10-ти найменувань. Міцніла та розширялася матеріально-технічна база ПТУ № 6.

З 1984 року училище здобуло статус середнього професійно-технічного училища № 6 (далі СПТУ № 6), на базі якого стало можливим отримати не тільки різноманітні будівельні професії, але й середню освіту. З 1989 року навчання розпочиналося у новому навчальному корпусі, були введені в експлуатацію нові майстерні, обладнані на високому технічному рівні, та гуртожиток на 150 місць.

З 1991 року разом зі змінами у державі та орієнтацію на ринкову економіку змінилися пріоритети в професійно-технічній освіті. Враховуючи різке зменшення замовлень з боку базового підприємства “Запоріжжитлоцивільбуд” на підготовку кваліфікованих робітників, було прийняте рішення розширити освітню діяльність СПТУ № 6 відповідно потребам ринку праці і розпочати підготовку з нових професій, а саме: оператор ЕОМ, різьбяр по дереву та бересті, секретар – машиністка, виконавець художньо-оформлюваних робіт, художник розмалювання по дереву.

З 01.12.96 року на підставі консультаційної програми ТРАНСФОРМ-УКРАЇНА 1996 та в рамках спільного німецько-українського проекту, на базі СПТУ № 6 був створений Модельний навчальний центр (далі МНЦ) з підготовки фахівців для сфери підприємницької діяльності, що корінним чином змінило подальшу орієнтацію училища. Основним завданням МНЦ стала підготовка молодших спеціалістів комерційно-економічного напряму з спеціальності «Комерційна діяльність».

З 11.07.97 року СПТУ № 6 було реорганізоване в Вище професійне училище № 6 (далі ВПУ № 6) згідно з наказом Міністерства освіти України від 19.03.97 року № 77. Головним завданням ВПУ № 6 стала підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

З 12.05.99 року заклад освіти існував у статусі Запорізького Центру професійно-технічної освіти (наказ МОН № 23 від 28.01.99 р. «Про реорганізацію професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області»).

З вересня 2010 року наше училище має назву Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище». За цей період здійснювалася підготовка за трьома основними напрямками: будівельному, художньому, адміністративно-економічному, за професіями:

«Маляр. Штукатур», «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник», «Лицювальник плиточник. Муляр»

«Декоратор вітрин.Адміністратор», «Декоратор вітрин. Флорист», «Живописець. Флорист»

«Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор», «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Оператор комп’ютерного набору. Контролер-касир», «Агент з постачання. Оператор комп’ютерного набору».