Публічна інформація

1. Доступ до публічної інформації.

2. Документаційне забезпечення діяльності.

     2.1. Статут ДНЗ “Запорізьке ВПУ”;

     2.2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

         – Наказ МОН від 26.02.2018 № 161-л «Про переоформлення ліцензії»;

Наказ МОН від 29.03.2022 №56-л «Про ліцензування освітньої діяльності»;

Додаток до наказу №56-л;

         – ліцензія ДНЗ «Запорізьке ВПУ».

    2.3. Результати моніторингу якості освіти:

          – Інформація про атестацію закладу освіти і професій ;

Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

     2.4. Річний звіт про діяльність закладу освіти.

     2.5. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ДНЗ «Запорізьке ВПУ.

     2.6. Положення про дистанційне навчання у ДНЗ «Запорізьке ВПУ».

     2.7. Мова (мови) освітнього процесу :

3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності.

      3.1. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти:

          – Навчальний корпус;

          – Майстерні;

Кабінети та лабораторії забезпечення підготовки на рівні фаховий молодший бакалавр спеціальності “Дизайн”;

Комп’ютерні кабінети та лабораторії.

     3.2. Відомості про гуртожиток, вільні місця, розмір плати.

     3.3 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

          – Інклюзивна професійна освіта ;

          – Технічні умови.

Забезпечення доступу маломобільним групам населення

4. Кадрове забезпечення діяльності.

    4.1. Структура, органи управління:

          – Структура управління ДНЗ «Запорізьке ВПУ»;

          – Адміністрація ДНЗ «Запорізьке ВПУ»;

          – Кадровий склад ДНЗ «Запорізьке ВПУ»;

          – Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу .

5. Контингент здобувачів освіти.

     5.1. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ДНЗ «Запорізьке ВПУ».

     5.2. Актуальна інформація про контингент.

5.3. Правила поведінки здобувача освіти в ДНЗ «Запорізьке ВПУ».

     5.4. Протидія булінгу:

         – Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

          – Порядок реагування на випадки булінгу;

          – Про створення безпеченого освітнього середовища та попередження і протидію булінгу;

          – План заходів щодо запобігання і протидії булінгу;

          – Порядок реагування на випадки булінгу;

          – Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу.   

     5.5. Правила  прийому до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» .

     5.6 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти.

6. Фінансова звітність.

     6.1. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

     6.2.Кошторис ДНЗ «Запорізьке ВПУ» .

6.3. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.

     6.4. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

6.5. Інформація про приміщення, що надаються в оренду.