Публічна інформація

1. Доступ до публічної інформації.

2. Документаційне забезпечення діяльності.

     2.1. Статут ДНЗ “Запорізьке ВПУ”;

     2.2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

          – Наказ МОН від 26.02.2018 № 161-л «Про переоформлення ліцензії»;

          – ліцензія ДНЗ «Запорізьке ВПУ» на сайті МОН .

    2.3. Результати моніторингу якості освіти:

          – Інформація про атестацію закладу освіти і професій ;

          – Опитування SELFIE 

     2.4. Річний звіт про діяльність закладу освіти.

     2.5. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ДНЗ «Запорізьке ВПУ.

     2.6. Положення про дистанційне навчання у ДНЗ «Запорізьке ВПУ».

     2.7. Мова (мови) освітнього процесу :

     2.8. Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності.

      3.1. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти:

          – Навчальний корпус;

          – Майстерні.

     3.2. Відомості про гуртожиток, вільні місця, розмір плати.

     3.3 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

          – Інклюзивна професійна освіта ;

          – Технічні умови.

4. Кадрове забезпечення діяльності.

    4.1. Структура, органи управління:

          – Структура управління ДНЗ «Запорізьке ВПУ»;

          – Адміністрація ДНЗ «Запорізьке ВПУ»;

          – Кадровий склад ДНЗ «Запорізьке ВПУ»;

          – Інформація про вакантні посади та проведення конкурсу .

5. Контингент здобувачів освіти.

     5.1. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ДНЗ «Запорізьке ВПУ».

     5.2. Правила поведінки здобувача освіти в ДНЗ «Запорізьке ВПУ».

     5.3. Протидія булінгу:

         – Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

          – Порядок реагування на випадки булінгу;

          – Про створення безпеченого освітнього середовища та попередження і протидію булінгу;

          – План заходів щодо запобігання і протидії булінгу;

          – Порядок реагування на випадки булінгу;

          – Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу.   

     5.4. Правила  прийому до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» .

     5.5 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти.

6. Фінансова звітність.

     6.1. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

     6.2.Кошторис ДНЗ «Запорізьке ВПУ» .

     6.3. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.

     6.4. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.