Девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2018 році: «Захищене і здорове покоління»

28 квітня 2018 року відзначається Всесвітній день охорони праці, який буде проходити під девізом «Захищене і здорове покоління».

За даними Міжнародної організації праці, у світі 541 мільйон молодих працівників віком від 15 до 24 років працюють у шкідливих умовах праці. А це понад 15% працездатного населення планети. Серед молодих працівників рівень виробничого травматизму на 40% вищий, ніж серед працівників віком старше 24 років. В Україні працює майже кожен третій працівник віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян.

В Україні на законодавчому рівні регламентується охорона праці неповнолітніх, а саме: ст.11 Закону України «Про охорону праці» та цілий ряд статей (187-200) Кодексу законів про працю України.

Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному огляду.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.

Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років.

Як видно з вище перелічених пільг, інтереси неповнолітніх працівників доволі добре захищені законодавством, проте відповідного захисту також потребує і молодь віком до 24 років, так як вона ще не  має належних навичок та достатнього досвіду роботи, не досягла фізичної та психологічної зрілості.

Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням інтересів молоді, забезпечуючи необхідний захист від шкідливих та небезпечних виробничих факторів, направлених на збереження життя та здоров’я майбутнього трудового потенціалу країни.

Збереження здоров’я молодого покоління позитивно впливатиме на розвиток економіки країни. Витрати, які несе держава через виробничі травми та професійні захворювання  молодих працівників,  значно більші, ніж стосовно дорослих працівників, через більшу їх тривалість.

Тільки спільними зусиллями держави, роботодавців, профспілок і самих працівників, а також завдяки комплексному підходу в цьому питанні, можна забезпечити організацію безпечних та нешкідливих умов праці молодих працівників, що сприятиме зменшенню рівня виробничого травматизму та професійних захворювань серед молоді та її виїзду за кордон з метою пошуку кращого життя та роботи.

 

Запорізьке відділення УВД ФССУ у Запорізькій області

Опубліковано у Виховна діяльність, загальній категорії, Новини. Додати до закладок постійне посилання.