Звіт директора навчального закладу за 2015-2016 навчальний рік

 Розділ 1

Загальна характеристика навчального закладу

 

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (ДНЗ «Запорізьке ВПУ») у свой діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 за № 711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.

Юридична адреса училища: вул.Заводська, 9, м. Запоріжжя, 69035; тел./факс: (061) 222-98-51, 233-54 -65

 

У звітному періоді училище здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів України ««Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, нормативно-правовими актами МОН України, Планом розвитку ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУ» на 2013-2018 роки, Статутом.

В училищі функціонують педагогічна та науково-методична ради. Вони діють на підставі затверджених положень, які складено у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної та науково-методичної рад проводяться раз на два місяці, відповідно до затверджених планів роботи.

На розгляд педагогічної ради виносяться питання роботиметодичних комісій , стан викладання навчальних дисциплін, професійно-практичної підготовки, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

На науково-методичній раді розглядаються питання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, роботи методичних комісій, роботи школи молодого майстра, питання чергової атестації педагогічних працівників.

Колектив ДНЗ «Запорізьке ВПУ» ставив за мету виконання головних завдань:

 • забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку кваліфікованих робітників;
 • забезпечення всебічного розвитку особистості, формування в учнів поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та учнів училища;
 • активне впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

 

 Розділ 2

Навчально-виробнича діяльність

 

Протягом 2015-2016 н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності навчально-виробничої, виховної, науково-методичної, фінансової і господарської діяльності училища та здійснення намічених стратегічним та річним планами показників його розвитку.

 

Виконання державного замовлення

Основним показником успішної діяльності ПТНЗ є організація та якісне проведення моніторингу випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого планування державного замовлення на наступний рік. План державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, не зважаючи на зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, у поточному році склав 210 осіби і був виконаний на 115 %, що відповідає рівню минулого року. За направленнями:

 

Професіїї та напрями підготовки 2015-2016
Професії будівельний напрямок 99
Професії художнього напряму 129
Професій економічного напряму 136
Професії операторів КН 80
Разом: 444

 

Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг

 

Прийом учнів у 2015-2016 році 244 учні  Випуск учнів ДНЗ «ЗВПУ» у 2015-2016 році – 226 учня. У 2015-20156році в училищі навчалося 444 учня.

На 01.01.2016р. контингент учнів ДНЗ «ЗВПУ» склав 440 осіб. В січні-лютому місяці випущено 99 учнів за професіями «Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор», «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Агент з постачання. Оператор комп’ютерного набору», «Оператор комп’ютерного набору. Контролер-касир». Перед педагогічним колективом ДНЗ «ЗВПУ» ставиться вирішення завдань по подальшому працевлаштуванню наших випускників, це робота на перших робочих місцях за отриманою професією, навчання в вищих навчальних закладах. По виконанню програми розвитку навчального закладу та результатами інноваційної діяльності за останні роки виконано: модернізацію та комп’ютеризацію навчального закладу, доступ до мережі Інтернет; застосування електронних засобів навчання; задоволення потреб регіонального ринку праці; збільшення надходжень спец коштів від виробничої діяльності; поступове оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень сучасним обладнанням; впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес; підвищення якості підготовки учнів училища.

Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій училище має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови.  Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 73%, забезпеченість навчальними майстернями становить 100%, забезпеченість комп’ютерними  лабораторіями становить 58%.

 

Відрахування

За 2015-2016 н.р. зі складу учнів відраховано 9 осіб (на рівні минулого навчального року).

Учні: за грубі порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку училища 1 учень
у зв’язку з працевлаштуванням 7 учня
у зв’язку зі вступом до Вищого навчального закладу гр №10 Хребтова  гр № 02 Легкоступ 2 учня

 

 

Випуск та працевлаштування

 

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями протягом 20152016 н.р. проводилась відповідно до вимог державних стандартів, в результаті чого успішно завершили навчання 226  учнів навчального), з них отримали інтегровану професію 100 % випускників. З загальної кількості випускників отримали дипломи 223учнів, отримали свідоцтво – 3учня.

Направлені на навчання Праце-влаштовано Непраце-влаштовано Причина  
2015-2016 33 174 19 Знаходяться в декретній відпусці,16 учнів Мають довідки про вільне працевлаштування 3 учня  
Всього 226 учнів

Всього працевлаштованих в 2015-2016 н.р. 174  учня, що на 19 випускників більше порівняно з 2014-2015 н.р. Кількість випускників, що планує вступити до ВНЗ 33 осіби.

Аналізуючи звіти з працевлаштування помітно, що спостерігається великий відсоток працевлаштованих на інші підприємства, тому що в результаті нестабільної економічної ситуації в країні сьогодні незавжди є можливість направити випускників на підприємства-замовники робітничих кадрів, договори з якими укладені 2-3 роки назад.

 

Участь у конкурсах

 

На протязі 2015-2016 н.р. педагогічний колектив та учні училища прийняли участь у наступних конкурсах обласного та всеукраїнського рівнів:

–       Обласний етап Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів ПТНЗ – І місце  (заступник директора з НВР Химченко Наталія Юріївна,  Методист Кулинич Олена Анатоліївна.

–       Обласний огляд-конкурс «Краща бібліотека ПТНЗ» – (завідувач бібліотеки Білогорохова Галина Федорівна)

За звітний рік з учнями були проведені такі виставки (прийняли участь):

1) 10 травня 2016  учні групи № 18 «Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор»  ДНЗ ЗВПУ  представили та захистили портфоліо творчих робіт.

2) 10.05.2016 року – Тематична фото виставка на стенді до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

3) 12.05.2016 відкрилася постійно діюча виставка фотографій «Шляхи до успіху».

4) 26.04.2016 конкурс плакатів на тему: «Патріотичне виховання»

5) 16 квітня на базі КВНЗ «Запорізького педагогічного коледжу»  Запорізької Обласної Ради відбулась Олімпіада з образотворчого мистецтва для учнів ЗОШ та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів м. Запоріжжя та Запорізької області.  За загальною сумою балів Северюхінна Анна і Алііфанова Анастасія зайняли ІІІ місце в олімпіаді.

6) 10 квітня 2016 року за підтримки Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА комунальної установи «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради спільно з «Школою волонтерів № 612» було проведено Ярмарок можливостей «Підключайся!», в якій прийняла участь член волонтерської групи «Лідер» Запорізького вищого професійного училища – Цибульська Вікторія.

7) 08.04.16, у виставковій залі Спілки митців Запорізької області  була відкрита обласна молодіжна виставка «Кроком до Майбутнього», що проводиться вже багато років поспіль . Уучні  груп №10 і №15, з професії ” Живописець . Флорист ” Гонтар Анастасія, Бухенко Вероніка, Нестеренко Нікіта`, Теряник Дар`я, Дорожкіна Ірина, Сідільова Орина, Чухаленко Анфіса стали активними учасниками виставки .

8) Волонтери Запорізького вищого професійного училища протягом трьох років надають волонтерську допомогу вихованцям інтернатів міста Запоріжжя, проводячи концерти, майстер – класи, зустрічі в колі друзів, дружні зустрічі з шашок та шахів. Цього року у березні відбулося дві зустрічі: з вихованцями інтернату № 1 та інтернату № 4.

9) 24 березня 2016 року волонтери, з числа учнів Художнього відділення, мали змогу, разом з майстром виробничого навчання Кібальник Юлією Олегівною, показати дітям з особливими потребами Запорізького навчально-реабілітаційного центру-інтернату № 1 майстер-клас з виготовлення квітки «Крокус».

10) В Запоріжжі, на базі ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище », вже другий рік поспіль відбувся професійний конкурс для молодих митців «Золотий олівець». 25 навчальних закладів із Запорізької , Дніпропетровської , Одесської обастей прислали свої молоді даровання , для участі у творчому живописному змаганні .У цьму році вже 60 учасників вибороли собі право на конкурсній основі, взяти участь у конкурсі ” Золотий олівець ”

11) В ДНЗ Запорізьке вище професійне училище, в рамках тижня професійної майстерності професій будівельного напряму з 17.03.2016 р. по 22.03.2016 р., відбувся перший етап конкурсу фахової майстерності з професії «Лицювальник-плиточник».

12) З метою розвитку культурних взаємин молоді, яка проживає в гуртожитку, збереження культурних традицій, виховання естетичних і моральних цінностей, 23.03.2016 року в гуртожитку Запорізького вищого професійного училища було проведено конкурс «Міс гуртожиток».

13) 14.03.2016 – виставка плакатів на професійну тематику в рамках тижня професій будівельного напрямку.

14) 18.01.2016 був проведен конкурс навчальних мультимедійних посібників у номінаціях:

 • Права людини.
 • Права дитина

15) 12 01 2016р. у ДНЗ «Запорізьке ВПУ» було проведено книжкову виставку « Мій краю славетний».

16) В рамках відзначення Міжнародного для інвалідів 07 грудня 2015 року у Відділенні соціальної реабілітації дітей інвалідів Орджонікідзевського району було показано благодійну лялькову виставу «Вовк і козлята».

Цей сумісний захід, за участю представника Приватного лялькового театру «Восторг» Бурак Людмили Миколаївни, керівника гуртка ДНЗ ЗВПУ Качайло Людмили Миколаївни та учнів волонтерської групи ДНЗ «ЗВПУ» – Кумчик Євдокії, Вікторії Черненко, Возовіка В’ячеслава – дав змогу дітям з особливими потребами отримати велику насолоду від побаченого, адже емоції дітей інвалідів набагато більші ніж у звичайних дітей.

17) В рамках Місячника безпеки, який відбувся у ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» у період з 05.11.2015 р. по 27.11.2015 р. згідно затвердженого Плану, відбулася ціла низка цікавих конкурсів, в яких активну участь прийняли учні училища. 26.11.2015 р. конкурсна комісія підбила підсумки Місячника безпеки і виявила переможців, роботи яких будуть направлені для участі у наступному етапі.

 1. Конкурс малюнків та плакатів.

1.1 Конкурс плакатів. Переможці: Денисенко Анастасія, Аліфанова Анастасія, група 15, з плакатом «Береги лес», керівник – Кібальник Ю.О.

1.2 Конкурс малюнків. Переможці: Білінська Ольга, група 10, з малюнком «Куріння вбиває», керівник – Білоцерковець Т.І.; Бочарова Олена, група 14 «Пустощі з вогнем», керівник – Бідна В.В.

 1. Конкурс літературних творів «Що я знаю про пожежників-рятівників». Переможці:

– у категорії вірші – Чиргун Богдан, група 11, «Розмова в парку», керівник – Єременко Л.Ф.

– у категорії проза – Яковенко Артем, група 11, «Вогонь, не завдавай мені шкоди», Леонова Катерина група 19 «Дякую Вам, вогнеборці», Івченко Юрій, група 11, «Здрастуй, моя хато!», керівник – Єременко Л.Ф.

 1. Творчий конкурс.

3.1. Конкурс навчальних мультимедійних посібників. Переможці:

 • у категорії «Пожежа – біда для всіх» – Кудряшова Христина, група 03, керівник Паскарь Н.Ю.; Труш Вікторія, група 06, керівник Сидоренко О.А.
 • у категорії «Здоровий спосіб життя» – Сабірова Юлія, група 06, керівник Сидоренко О.А.; Бережна Ганна, група 19, керівник Войтюк Т.М.

3.2. Вироби з прикладного матеріалу. Переможці: Синенко Оксана Тиховська Уляна, група 11, «Охорона праці» , керівник Ґудзь А.Ю.

Викладачі та адміністративні працівики ДНЗ ЗВПУ прийняли участь у виставках та науково-практичних конференціях:

1) 11 лютого2016 р. в актовій залі головного корпусу Київського національного університету ім. Т.Шевченка пройшла науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті» (Технології «1С:Підприємства» у підготовці ефективних та потрібних для національної економіки кадрів). Викладач Паржницька Д.П. прийняла участь та виступила з доповіддю, у якій зробила детальний огляд використання сучасного програмного забезпечення «1С» при підготовці затребуваних робітничих кадрів у ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» та поділилася практикою викладання дисциплін, як сертифікований викладач «1С».

2) Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Неперервна освіта нового сторіччя: досягненні та перспективи”. Наукові тези підготували:

 • Кулинич Олена Анатоліївна
 • Войтюк Тетяна Миколаївна
 • Хімченко Наталія Юріївна

3) Участь у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2016» у конкурсній програмі з номінації «Модернізація професійної освіти». Представлено 2 роботи: Кондратьєв Ігор Іванович, Войтюк Тетяна Миколаївна «Новітні інформаційно-комп’ютерні технології як шлях модернізації професійної освіти»; Кондратьєв Ігор Іванович, Кулинич Олена Миколаївна, Граур Ірина Вячеславіівна  «Створення цілісної системи інформаційно-аналітичної діяльності у професійно-технічному навчальному закладі»

Кожного навчального року педагогічним колективом вирішуються основні питання організації навчально-виховного процесу, а саме: формування плану прийому на 2016-2017н.р. в кількості 226осіб; впровадження прогресивних методів реклами навчального закладу для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки; продовження впровадження підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі сучасних технологій за галузями спрямування; збереження контингенту учнів на протязі навчального року; проведення моніторингу працевлаштування випускників училища; розширення кола підприємств-замовників кадрів;  проведення моніторингових досліджень навчальних досягнень груп, відділень, викладачів; участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.

 

Розділ 3

Навчально-методична діяльність

 

 Методична робота була проведена відповідно до єдиного плану методичної роботи училища на 2015-2016 н.р. Педагогічним колективом була виконана наступна науково-методична робота:

 

 1. Розроблено і впроваджено: 3 інноваційних методичних посібники на електронних носіях, для учнів за професіями економічного і, будівельного і художнього напряму 6 методичну розробку теоретичного уроку, 7 методичні розробки уроків виробничого навчання, 10 методичних розробки тестових завдань для перевірки успішності учнів на уроках виробничого навчання та  для перевірки успішності учнів на уроках з теоретичного предмету;
 2. зразок паспорту комплексного методичного забезпечення виробничого навчання та теоретичного предмету, методичні поради викладачам та майстрам виробничого навчання, 3 навчальний фільм, відео-презентації з методичної роботи.
 3. Проведен моніторінг навчальних досягнень учнів за 2015-2016 н.рік,Проведен моніторінг з методичної роботи
 4. Забезпечено організацію і проведення на базі училища 2-х семінарів-практикумів.
 5. Досягнуто вагомих результатів у конкурсах професійної майстерності серед педагогічних працівників та учнів.
 6. Проводилась на протязі року робота по атестації навчального закладу
 7. Розроблені комплексні контрольні роботи та комплексні контрольні завдання з усіх професій .
 8. Забезпечено участь педагогічних працівників училища у науково-методичних заходах міжнародного Всеукраїнського та обласного рівнів .

Навчально-методична діяльність педагогічних працівників щороку вимагає виконання відповідних заходів, таких як: підвищення кваліфікації, вдосконалення майстерності педагогічних працівників, впровадження у масову практику сучасних досягнень науки та передового досвіду; створення інноваційного середовища на базі училища, що полягає у залученні педагогічних працівників до творчої діяльності, до пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, створення нових та вдосконалення існуючих педагогічних продуктів; забезпечення ефективної роботи щодо підготовки актуальних методичних посібників, рекомендацій, відео-уроків, презентацій.


 

Розділ 4

 

Організація виробничого навчання та виробничої практики

 

Ядром професійної підготовки є виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі з’єднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навички, що забезпечують здатність і готовність до здійснення конкретної професійної діяльності визначеного рівня кваліфікації, які диктує сьогодення. У виробничому навчанні конкретизуються і на практиці реалізуються всі знання, уміння і навички, отримані учнями при вивченні інших навчальних предметів, що визначає особливе місце і роль виробничого навчання в загальній структурі навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

Складовою частиною Програми розвитку училища на 2015-2016 рр. є система соціального партнерства. Педагогічний колектив навчального закладу протягом декількох років тісно співпрацює з роботодавцями, підприємствами різних форм власності й підпорядкування, з метою підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників, адаптації випускників на новому робочому місці у нових економічних умовах.

Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з училищем з питань проходження виробничої практики – 85  підприємств міста і області, з них: 20 –економічного напряму, 18– торговельного напряму, 15– сфери обслуговування населення 10-будівельного напряму . За 2015-2016  н.р. успішно пройшли виробничу практику 440  учнів з них 226 учнів випускних груп .

Виробнича  діяльність училища має на меті підвищення ефективності роботи педпрацівників з соціальними партнерами щодо додержання умов договорів на професійну підготовку та проходження виробничої практики відповідно до чинного законодавства; з метою збільшення доходів від виробничої діяльності та використання їх на розвиток навчально-матеріальної бази; додержання плану розвитку на наступний навчальний рік з метою поліпшення стану навчальних майстерень та оснащення їх сучасним обладнанням.

 

 

 

 


 

Збереження контингенту.

 

 Результати  поетапної атестації, державної  кваліфікаційної  атестації .

План випуску кваліфікованих робітників за державним замовленням на 2015-2016 н. рік доведено  226 осіб. Із загальної кількості випускників не отримали планового рівня кваліфікації (достроково випущені за результатами поетапної атестації – 5учнів (2,5%). Отримали дипломи з відзнакою – 35 учнів (15%) відповідно по групах:

 • Професії економічного напрямку – 17 червоних дипломів (17%) від 99 випускників
 • Професії будівельного напрямку-8 червоних диплома (16%) від 50 випускників
 • Професії художнього напрямку – 10 червоних диплома (14%) від 74 випускників

 

Підсумки поетапних атестацій

 

групи

Середній,

%

Достатній,

%

Високий,

%

група № 02 4 77 18
група № 10 4 44 52
група № 11 7 57 36
група № 12 5 75 20
група № 03 32 50 18
група № 18 17 60 23
група № 15 9 44 48
група № 06 14 72 14
група № 09 10 72 17

 

Підсумки державної кваліфікаційної атестації

 

групи

Середній,

%

Достатній,

%

Високий,

%

група № 16 21 52 26
група № 07 64 36
група № 08 17 65 17
група № 04 14 60 25
група № 05 18 68 13
група № 19 10 72 17

 

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалося щоквартально на нарадах при директорові, що дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуально-виховну роботу з учнями, що мають пропуски навчальних занять, задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної міліції по поверненню учнів на навчання.

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. На контролі в директора щоденне відвідування учнів пільгових категорій, черговим адміністратором проводиться підсумки відвідування учнями навчальних занять за день. Особливо велика увага адміністрації по поверненню на навчання та запобігання безпритульності учнів пільгових категорій,за минулий навчальний рік повернутий на навчання учень Тумачков А.О.,отримав робітничу кваліфікацію. Проблемним залишається учень 10 групи Стройков А.А., який є неповнолітнім та наданий час перебуває у розшуку .

 

Доходи від виробничої практики від підприємств міста

на протязі 2015-2016 навчального року

 

№ Групи ВСЬОГО:
02 950
03 3747
04 2751
05 6790
06  
07 3130
08 3250
09 2830
10  
11  
12 1190
13 1470
14 6448
15 7065
16 1818
18 1540
19 2050
45029

 

 

 

Працевлаштування випускників. Робота із потенційними роботодавцями, замовниками робітничих кадрів

 

Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти. Результатом діяльності педагогічного колективу за навчальний рік є показник працевлаштування випускників за отриманою професією. Станом на 24.06.2016 рік планується до випуску 226 учнів.

За результатами попереднього працевлаштування:

 • Фактично працевлаштовані за отриманою професією – 174 учнів (77,9%)
 • Розряди з 2х і більше професій – 223 учнів ( 98,6%)
 • Продовжать навчання у вищих навчальних закладах – 33 учнів (14,6%)
 • Декретна відпустка –16 учнів (7,07%)
 • Служба в збройних силах України – 3 учні (1,32 %)
 • Вільне працевлаштування – 3 учнів (1,32 %).
 • Випуск достроково – 3учнів (1,32 %)

 

Соціально-психологічною службою проводиться системна роз’яснювальна робота серед випускників пільгових категорій та роботодавців, до яких за направленням працевлаштовуються випускники пільгових категорій, щодо  відповідальності за достовірність даних по працевлаштуванню випускників пільгових категорій які користуються додатковими пільгами по виплаті матеріальної допомоги при працевлаштуванні.  При підготовці бюджетних запитів на 2016  чітко будуть плануватися виплати учням пільгових категорій відповідно до терміну навчання та планового випуску. У випадку дострокового випуску виплата буде проводитися тільки за дозволом Міністерства освіти і науки за відповідним поданням Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за клопотанням навчального закладу.

Важливим завданням адміністрації в наступному навчальному році є контроль за дотриманням чинного законодавства по відповідності укладання багатосторонніх договорів на підставі двосторонніх, створення умов проходження виробничої практики відповідно до укладених договорів, підстави для розірвання укладених договорів , дотримання прав випускників на отримання першого робочого місця на підставі укладених договорів. Адміністрацією виконуються вимоги чинного законодавства по підбору та затвердженню підприємств на проходження виробничої практики,але спостерігаються випадки безпідставного порушення такого переліку ,без попереднього узгодження та обумовлення працевлаштування на конкретному підприємстві.

Потребує конкретності та системності робота з підприємствами ,які є потенційними роботодавцями про зміни та вимоги чинного законодавства по працевлаштуванню випускників, зрозуміло, що це динамічний процес ,який залежить від сукупності чинників і тому головний напрям роботи це якісна підготовка конкурентоспроможного робітника, виховання в ньому соціальної відповідальності за своє майбутнє, можливості довести роботодавцю ,що його кваліфікаційний рівень  відповідає сучасним вимогам підприємства.

 

Розділ 5

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

 

До педагогічних працівників професійно-технічного навчального закладу належать особи, які беруть безпосередню участь у навчально-виховній роботі, а саме: керівник навчального закладу та його заступники, старший майстер, викладачі, майстри виробничого навчання, методисти, вихователь, керівники гуртків. Станом на 25.06.2016 р.

Основу трудового колективу складають наступні працівники;

Прокофьев Євгеній Олександрович, Прокофьева Анжела Миколаївна, Граур Ірина Вячеславівна, Кішко Ксенія Вікторівна, Кривко Ніна Петрівна, Чебикіна Анастасія Устинівна, Даншина Вікторія Василівна, Химченко Наталія Юріївна, Синельник І.М.,Паскарь Валентина Максимівна.

На сьогоднішній день колектив ДНЗ «ЗВПУ» налічує 75 працівника.

З них:

 • АУП – 17;
 • Викладачі – 10;
 • Майстри в/н –13;
 • АГЧ – 22;
 • Вихователі – 1;
 • Керівники гуртка – 1;
 • Бібліотекар – 1;
 • Сумісник – 4;
 • Декретна відпустка – 6

В навчальному закладі навчається 17 учбових груп з загальним контингентом учнів 444  чол.

За звітній період проходили зміни у колективі. У 2015-2016 н.р. були прийняти 4 працівників Черненко Артур Вікторович, Качайло Л.М, Капченко Ірина Півлівна, Кібальник  Юлія Олегівна.

Зараз у нас працює такий склад інженерно-педагогічних працівників:

 1. Педпрацівників всього: 41 чол. (6 – декретна відпустка)
 • Викладачі всього: 10 чол.
 • Викладачі методисти –1чол.
 • Старші викладачі – 2 чол.
 • Викладачі з вищою категорією – 5 чол.
 • Викладачі 1 категорії – 7чол.
 • Викладачі 2 категорії – 6 чол..
 • Майстри в/н – 13чол.
 • Педзвання Майстер 1 категорії -2 чол.
 • 9 розряд – 9 чол.
 • 10 розряд – 2 чол.
 • 11 розряд – 2 чол.
 • 12 розряд – 3 чол.

Віковий ценз педагогічних працівників виглядає таким чином: частка фахівців віком до 30 років –12 чол, 16%, 31-50 років склала 28 чол-38%, 50 років і більше –35 чол 46%. Приведені цифри говорять про те, що середній вік педпрацівників (42 роки) помолодшав за рахунок молодих майстрів виробничого навчання.

Педагогічний стаж до 10 років мають  52 % педагогічних працівників (21 особи), від 10 до 20 років – 24% (10 осіб), понад 20 років – 14% (6 осіб), що свідчить про достатньо високий рівень фахової майстерності.

Педагогічні звання та науковий ступінь мають 13 % педагогічних працівників, а саме:

Протягом 2015-2016 н.р. було забезпечено організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту післядипломної освіти ЗОР та проходження стажування майстрами в/н на підприємствах міста.

Атестація педагогічних працівників у 2015 – 2016 навчальному році проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України ‘ 06.10.2010 року № 930 зі змінами і доповненнями.

Питання щодо організації та проведення атестації педагогічних працівників займає значне місце в плані роботи навчального закладу.

Опрацьовано нормативні документи щодо проведення в училищі атестації педагогічних працівників у 2015 – 2016 навчальному році.

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників дало змогу об’єктивно, повно та всебічно оцінювати якість роботи кожного педагогічного працівника.

Атестація педагогічних працівників мала комплексний характер, відбувалася поетапно. Під час підготовчого етапу здійснювалося інформаційно-методичне забезпечення педагогічних працівників, розгляд атестаційних умов і вимог на інструктивно-методичній нараді.

Під час основного етапу вивчалася діяльність педагогічних працівників шляхом різноманітних форм психолого-педагогічної діагностики та вивчення результативності професійної діяльності педагога, який атестується. Аналіз перебігу атестації розглядався на засіданні педагогічної ради.

Під час підсумкового періоду на засіданні педагогічної ради члени педагогічного колективу ознайомилися з напрацюваннями педагогічних працівників, які атестувалися в поточному навчальному році.

Для проведення атестації створено всі необхідні умови. Протягом атестаційного періоду педагогічні працівники брали активну участь в обласних та училищних методичних заходах.

В поточному навчальному році, за підсумками роботи атестаційної комісії, в училищі було атестовано вісім педагогічних працівників. Атестаційною комісією першого рівня ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» було прийнято такі рішення (протокол № 5 від 17.03.2016 р.):

 • викладач Войтюк Тетяна Миколаївна відповідає займаній посаді; за результатами атестації викладач Войтюк Т.М. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
 • викладач Граур Ірина Вячеславівна відповідає займаній посаді; за результатами атестації викладач Граур Ірина Вячеславівна відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»;
 • викладач Іолоп Миколай Миколайович відповідає займаній посаді; за результатами атестації присвоїти викладачу Іолопу М.М. кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 • майстер виробничого навчання Кішко Ксенія Вікторівна відповідає займаній посаді, за результатами атестації встановити Кішко К.В. дванадцятий тарифний розряд, порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації про присвоєння Кішко К.В. педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії»;
 • викладач Сидоренко Олег Анатолійович відповідає займаній посаді; за результатами атестації присвоїти викладачу Сидоренку О.А. кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 • соціальний педагог Сєргєєва Олена Анатоліївна відповідає займаній посаді; за результатами атестації присвоїти соціальному педагогу Сєргєєвій О.А. кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 • майстер виробничого навчання Чебикіна Анастасія Устинівна відповідає займаній посаді; за результатами атестації встановити майстру виробничого навчання Чебикіній А.У. дванадцятий тарифний розряд;
 • викладач Яковлева О.В. відповідає займаній посаді; за результатами атестації присвоїти викладачу Яковлевій О.В. кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Атестаційна комісія третього рівня  Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації задовольнила клопотання і за підсумками її роботи майстру виробничого навчання Кішко К.В. було присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання першої категорії»

 

Розділ 6

Інформатизація навчально-виховного процессу

 

Протягом 2015-2016 н.р. надавалась допомога педпрацівникам щодо створення презентацій, матеріалів до конкурсів профмайстерності та Дня відкритих дверей. На протязі семестру виконувалась у постійному режимі заправка принтерів, а також їх поточний ремонт, власними силами здійснювалась профілактика, налагодження та ремонт комп’ютерної техніки.

 

Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище» в тому, що для забезпечення навчально-виробничого процесу учнів використовуються в кабінетах і лабораторіях:

 • 201 – 1 комп’ютер, 1 сканер. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat тощо.
 • 204 – 10 комп’ютерів, 2 принтера. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat тощо.
 • 205 – 1 комп’ютер, 1 принтер. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat тощо.
 • 206 – 10 комп’ютерів, 2 принтера, 1 сканер, 1 МФУ. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat, Фотошоп, CorelDRAW  тощо.
 • 207 – 5 комп’ютерів, 2 принтера. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat тощо.
 • 101а – 1 ноутбук, 1 принтер. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat, Фотошоп, CorelDRAW  тощо.
 • 303 – 12 комп’ютерів, 2 принтера, 1 МФУ. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat, клавіатурний тренажер тощо.
 • 304 – 6 комп’ютерів, 1 принтер. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat тощо.
 • 305 – 9 комп’ютерів. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat, тощо.
 • 306 – 1 ноутбук, 1 принтер. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тощо.
 • 307 – 1 ноутбук, 1 принтер. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat, Фотошоп, CorelDRAW  тощо.
 • 308 – 16 комп’ютерів, 2 принтера, 2 сканера, 1 МФУ. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat, клавіатурний тренажер тощо.
 • Методичний кабінет 1 комп’ютер, 1 принтер, 1 МФУ, 1 проектор, 1 проекційний екран. Програмне забезпечення: Windows XP, Microsoft Office, тестовий редактор ADTester, Vypress Chat тощо.

Крім зазначеного, у навчальній частині для потреб викладачів 1 ноутбук, 1 мобільний проектор, 1 мобільний проекційний екран.

З метою створення на базі училища комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища планується подальше впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу; оснащення кабінету інформаційних технологій сучасною комп’ютерною та проекційною технікою; забезпечення телекомунікайними засобами виходу до глобальної мережі Інтернет; придбання ліцензійного програмного забезпечення; удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у галузі використання засобів інформаційних технологій у власній професійній діяльності.

 

Розділ 7

Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

 

Виховна робота в училищі здійснювалась згідно плану виховної роботи на 2015-2016 н.р. за напрямками: соціальний стан, стипендіальне забезпечення, трудова дисципліна, профілактика правопорушень, робота з батьками, гурткова робота, учнівське самоврядування, спортивна робота, профорієнтаційна робота, робота гуртожитку та бібліотеки. 

 

Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

В 2015-2016 н.р. стипендію голови облдержадміністрації отримав 1 учень, матеріальну підтримку обдарованої молоді – 6 учнів.

Аналіз контингенту учнів пільгових категорій станом на 25.06.2016 р. має такий вигляд:

–            сиріт – 32особи

–            інвалідів – 12 осіб

–            напівсиріт – 36 осіб

–            малозабезпечених – 18 осіб

–            багатодітних – 34 особи

–            проживають у гуртожитку  – 150 осіб

 

 

Учнівське самоврядування та Батьківська рада

 

У 2015-2016 н.р. діяльність учнівського самоврядування в училищі спрямовувалася на:

–            об’єднання учнів із метою проведення різних заходів, спрямованих на корисні справи;

–            виховання самостійності, лідерських та організаційних навичок і вмінь;

–            розвиток здібностей і талантів учнівської молоді, ділової ініціативи.

За ініціативою учнівського самоуправління протягом навчального року було проведено:

–            загальноучилищні учнівські конференції та вибори органів учнівського самоврядування в навчальних групах, ради гуртожитку, учнівської ради училища;

–            організовано самообслуговування учнів: чергування в училищі, догляд за закріпленою територією; утримання в належному порядку житлових кімнат в гуртожитку;

Виховна робота в училищі  здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки № 257 від 16.04.2002 р. «Про затвердження Орієнтовного Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки» та згідно з розділом ІV «Виховна робота» річного плану роботи училища з урахуванням основних положень Декларації прав дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових документів.

На підставі плану роботи на навчальний рік складаються помісячні плани з виховної роботи для всього навчального закладу. Класні керівники разом з майстрами виробничого навчання розробляють плани з виховної роботи навчальної групи на місяць, враховуючи заходи, запропоновані загально училищним планом на  місяць.

Класні керівники ведуть журнали з виховної роботи, які регулярно перевіряються   заступником директора з виховної роботи з відповідними записами в кінці журналу.

Робота методичної комісії класних керівників в училищі ведеться систематично на належному рівні. Один раз на місяць згідно з планом роботи на 2015/2016 н.р. відбувається засідання під керівництвом голови методичної комісії.

На початку навчального року складено і затверджено план роботи на рік, розглянуті методичні рекомендації щодо ведення журналу обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями училища, розглянуті і затверджені положення про роботу класних керівників, здійснюється реєстрація відвідування методичної комісії класними керівниками. Згідно з планом роботи  методичної комісії класних керівників  проведені  відкриті виховні години, тематичні лінійки, заслуховувались та обговорювались методичні доповіді з питань формування та розвитку особистості в ході навчально-виховного процесу.

Невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу є позакласна та позаурочна робота, що здійснюється  через мережу гуртків, секцій, а також запланованих виховних заходів. Загальна кількість гуртків, які працюють в училищі – 7, спортивних секцій – 3.

В гурткову роботу залучено 4 учнів з 10, що знаходяться на внутрішньоучилищному контролі (4% від загальної кількості учнів, задіяних до гурткової роботи), і за час відвідування гуртків їх поведінка покращилася.

Плани гурткової роботи та журнали обліку в наявності.

У ДНЗ «Запорізький вище професійне училище» складено річний план роботи медпункту, який передбачає медичне обслуговування учнів училища на поточний рік і є осередком медико-гігієнічної освіти учнів. Планом роботи медпункту передбачено проведення з учнями лекційних занять з профілактики СНІДу, впливу тютюну та алкоголю на організм підлітка тощо.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються в суспільстві.

Під час самоаналізу перевірялась організація учнівського самоврядування. В навчальному закладі створено та працює учнівське самоврядування, лідери якого приймають активну участь у навчально-виховному процесі училища, в організації конкурсів професійної майстерності, художньої самодіяльності, акціях, спрямованих на покращення матеріально-технічної бази училища, в проведенні роботи з національно – патріотичного виховання.

В училищі розроблена система заходів щодо профілактики правопорушень та злочинності. Розроблений комплексний план профілактичної роботи з учнями, який спрямований на попередження та профілактику алкоголізму, наркоманії, тютюнокуріння, СНІДу. Один раз на місяць в училищі працює штаб з профілактики правопорушень, на якому заслуховуються окремі учні з незадовільною поведінкою та пропусками занять без поважних причин.

Аналіз виховних заходів показав, що виховна робота проводилась на належному рівні, використовувались інтерактивні технології виховання учнів: рольові ігри, тренінги, лекції, диспути, дискусії, брейн-ринги, круглі столи, семінари.
Постійно в центрі уваги педагогічного колективу є питання правової освіти та виховання, профілактики правопорушень серед підлітків. З цією метою проводились зустрічі з спеціалістами різних сфер (лікарем-наркологом, гінекологом, інфекціоністом, представниками кримінальної міліції та служби у справах неповнолітніх, юстиції,  спеціалістами районного центру соціальних служб у справах сім*ї, дітей та молоді). Кожен місяць проводились тематичні бесіди, лекції, виховні години на правову тематику.

В училищі щотижня проводяться тематичні лінійки. В наявності графік проведення тематичних лінійок із зазначенням дат проведення та відповідальних. В училищі підтримується належний рівень культури та дисципліни. Активи груп разом з майстрами виробничого навчання та класними керівники щомісяця звітують про втрати навчального часу з довідками та іншими документами про причини відсутності учнів на уроках.

 

Спортивна робота в училищі ведеться згідно з календарем спортивно-масових і культурно-оздоровчих заходів ПТНЗ та училища. Щорічно проводиться День здоров’я та Тиждень фізичної культури та спорту, Олімпійський день .

Фізкультурно-спортивна база, її устаткування, організація та проведення фізкультурно-спортивної роботи відповідають вимогам Закону України “Про фізичну культуру і спорт”. Училище є власником  спортивного залу. На його базі проводиться змагання. Фізкультурно-спортивна робота включає у себе проведення спартакіад, товариських зустрічей з ігрових видів спорту між групами та командами ПТНЗ та загальноосвітніми школами району. Щорічно проводяться козацькі забави, спартакіади, турніри за участю учнів училища. Збірні команди учнів училища неодноразово займали призові місця на першості області з ігрових видів спорту. А якщо підвести підсумки минулого 2015 року, то можна сказати, що він був успішний:

1 місце легка атлетіка (стрибки у довжину, інд.);

1 місце стрітбол;

2 місце шахи (дівчата);

3 місце шашки (дівчата);

3 місце волейбол (дівчата);

4 місце волейбол (юнаки).

Значною проблемою в організації фізкультурно-оздоровчої роботи є недостатнє забезпечення спортивним інвентарем.

Проводиться в навчальному закладі систематична робота з соціального захисту учнів. Особлива увага приділяється дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яких в ліцеї 32 особи. Всі вони отримують харчування, стипендію, матеріальну допомогу, виділяються кошти на придбання м’якого інвентарю, одягу і взуття. Щорічно організовується оздоровлення учнів-сиріт під час літніх канікул в таборах відпочинку  м.Бердянськ.

Після закінчення навчального закладу при працевлаштуванні учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування, отримують одноразову матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством. Всі учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування забезпечені єдиними квитками.

Протягом року педагогічним колективом була проведена велика робота по національно-патріотичному вихованню: виховувалась повага до символіки України (виховні години в групах, бесіди), а також любов до Батьківщини, до рідного краю, до училища через традиційні справи.
Велика увага в училищі приділялась трудовому вихованню. Основною ідеєю цього направлення є систематична, сумлінна, творча, соціально значима праця: прибирання території училища та міста, зустрічі з представниками центру зайнятості з метою інформування випускників про стан ринку праці.
Виховна робота в училищі не може не враховувати того, що індивідуальність дитини формується у сім*ї. З цією метою в училищі проводилась робота з батьками або з особами, які їх замінюють: батьківські збори в групах, загальноучилишні батьківські збори, індивідуальні бесіди з батьками та учнями, відвідування учнів вдома, проведення обстеження житлово-побутових умов, батьківські лекторії із залученням представників РВ ВС, лікарів тощо
Особлива увага в училищі приділяється виховній роботі з учнями пільгового контингенту, тобто учнями-сиротами та учнями, які знаходяться під опікою. Піклування за пільговою категорією учнів покладається на класних керівників, майстрів в/н, вихователя, соціального педагога .

При нашому училищі є гуртожиток – місце спільного проживання учнів, які приїхали навчатися із сіл і міст області та дітей-сиріт. В гуртожитку працює Рада гуртожитку, яка допомагає вихователю в організації і проведені заходів. Актив гуртожитку разом із Радою самоврядування училища щотижня проводять рейди-перевірки санітарного стану кімнат та поверхів, а у вечірній час проведення вільного часу мешканців гуртожитку. Адміністрацією училища періодично перевіряється стан проживання та зайнятості учнів гуртожитку. В порівнянні з минулим роком стан в гуртожитку покращився. Кімнати поповнились новими меблями та м*яким інвентарем, поставлені вікна на 5 та 7 поверхах.
Складовою виховної роботи училища є виховна робота у гуртожитку. Навчальний заклад 100% забезпечує учнів безкоштовним житлом у 3-х, 4-х місних кімнатах. Учні, які проживають у гуртожитку, мають можливість користуватися кухнями, душовими, санвузлами, кімнатами самопідготовки, відпочинку. Існує 5 різнопланових гуртків.

В училищі проводиться робота з налагодження співпраці учнівського самоврядування, батьківського комітету та педагогів.

Щорічно планується робота з батьками учнів. Класні керівники та майстри виробничого навчання постійно обстежують житлові умови учнів, проводять  бесіди з їх батьками. Двічі на рік проводяться загальні і групові батьківські збори. На зборах обирається батьківський комітет, який допомагає в організації і проведенні ремонту приміщень, поліпшенні дисципліни та відвідування занять учнями. Для батьків проведені лекції щодо запобігання правопорушень, зловживання тютюнокурінням, алкоголем, запобігання насильства та жорстокості по відношенню до дітей в сім`ї.

У 2015 р. учениці Ковальова Анастасія  отримала Диплом Лауреата  ІІ ступеню в конкурсі за номінацією «Театральне мистецтво» та Шматок Єлизавета отримала Диплом Лауреата I ступеню за номінацією «Інструментальне мистецтво» у IV Міжнародному фестивалі талантів «Казкові передзвони». У тому ж році Шурх Оксана отримала Диплом за номінацією «Музичне та театральне мистецтво» за участь в  Всеукраїнському фестивалі творчості людей з обмеженими можливостями «Барви життя».У 2016 році учениця гр.15 «Живописець.Флорист» Анстасія Денисенко отримала 2 місце в Обласному етапі конкуса есе «Європа починається з тебе». У 2014-2015 роках учениця училища Білик Олеся стала Головою Ради учнівського самоврядування системи ПТНЗ Запорізької області. У грудні 2015 р. учнівське самоврядування ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» отримало грамоту переможця конкурсу на кращу організацію роботи органів учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів м. Запоріжжя, проект «Милосердя без кордонів».

 

 

 

Профорієнтаційна робота

Аналіз проведення профорієнтаційної роботи та виконання плану державного замовлення. Робота приймальної комісії.

 

На підставі наказу по навчальному закладу з метою профорієнтаційної роботи, за педагогічними працівниками були закріплені школи  Запорізької області та мережа інтернатних закладів області. Проведена відповідна робота,яка дала наступні результати:

План державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 2015-2016 н. рік доведено прийом 210 осіб.

На протязі навчального року профорієнтаційна робота та робота по формуванню державного замовлення проводилася у тісній співпраці з органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців ,наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів,підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів на 180 осіб за заявленими робітничими професіями за якими проводиться підготовка в навчальному закладі за кошти державного бюджету. Адміністрація та педагогічний колектив ,враховуючи вимоги сьогодення ,зміни в економіці , розуміють ,що в умовах щільної конкуренції на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів , а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів  та удосконалення системи взаємодії навчального закладу та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників,які дають замовники кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В навчальному закладі відпрацьована система дослідження закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг по вивченні причин звернення випускників до районної служби зайнятості. Недоліками вважаю формальне відношення до узагальнення виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на першому робочому місці  Звертаю увагу на необхідність проводити системний аналіз причин не можливості працевлаштування за професією випускників та робота по усуненню таких.

Протягом навчального року внесені зміни та  затверджені правила прийому на навчання відповідно до  Типових правил прийому.

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл району протягом навчального року,фактично попередньо   відслідковуються та аналізуються дані про перспективи набору , враховуючи кількість випускників шкіл.

Згідно Державного контракту на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах , що попередньо поданий на Міністерство освіти і науки  план державного  замовлення на наступний навчальний рік становить 226 учнів ,вважаю ,враховуючи чисельність випускників та системну профорієнтаційну роботу, реально його забезпечити.

 

 

Розділ 8

Матеріально-технічне забезпечення

навчально-вихованого процесу

 

При підготовці до 2015-2016 н.р. та в процесі експлуатації будівлі, інженерного обладнання проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів господарського напрямку з метою ефективного використання та збереження матеріально-технічної бази – державного майна:

Учбовий корпус та гуртожиток:

–         Ремонт санітарно-технічного обладнання.

–         Ревізія, укомплектування і підключення світильників на сходових клітках, на вході в навчальні кабінети

–         Виконані косметичні та капітальні ремонти в кабінетах та майстернях № 108,205,202,211,102,109,206,305

–         Заміна замків

–         Частковий ремонт водостічних труб

–         Облаштування актового залу, медичного кабінету

–         Ревізія щитів електропостачання

–         Часткова заміна світильників

–          Частковий ремонт кімнат у гуртожитку 5-8 поверх

–         Ремонт навчальної майстерні № 109 з підготовки Мулярів

Для сталої роботи училища в новому навчальному році планується: підготовка систем опалення будівель; належне оформлення земельних ділянок відповідно до чинного законодавства; завершення облаштування майстерні з підготовки за професією «Муляр»; ремонт спортивної зали. Придбання комп’ютерної техніки в аудиторії.


 

Розділ 9

Фінансова діяльність

ДНЗ “Запорізьке ВПУ” за період з 01.09.2016 по 23.06.2016 рік
Загальний фонд
Надійшло 7623698,17
витрачено: 7623698,17
оплата праці 3128782
нарахування на оплату праці 876669
придбання  матеріалів для навчального процессу (пластикові відра) 273
придбання  обладнання для навчального процесу(пліткоріз,побудовник площин) 4563
придбання медикаментів 3462
харчування учнів-сиріт 628630,17
оплата послуг дезинсекції та вивозу,захоронення  ТПВ 6881,82
оплата теплопостачання 1 014 216
оплата водопостачання та водовідведення 25007,49
оплата е/енергії 53360,29
видатки на стипендію,індексацію стипендії та премії учням 1 794 723,40
виплати  учням-сиротам (по працевлаштуванню, на літературу, матеріальна допомога) 87130
Спеціальний фонд
надійшло: 188894,21
від господарська діяльність (послуги з проживання у гуртожитку,практика учнів) 129669,51
від оренди нежитлового приміщення 9558,56
від практики учнів 45693,98
від реалізації майна (металобрухт,макулатура),оприбуткування вторинної сировини 3004,36
витрачено: 149944,11
оплата праці 7493,06
нарахування на оплату праці 2022,9
придбання   товаро-матеріальних цінностей  
обладнання (фрезер,болгарка,склорізи перфоратор,дріль) 7341
будівельні матеріали 14721
електротовари 3524
пальне 10820
господарчі матеріали 4782
запчастини до автомобілю 2195
канцтовари 9534
оплата послуг дезинсекції та вивозу,захоронення  ТПВ 2714
оплата банківських послуг 6527
ремонт комп′ютерної та офісної техниці 2392
заправка катриджів 1245
послуги зв′язку 4591
послуги доступу до мережі інтернету 180
послуги виготовлення технічного паспорту 5698
послуги прання 2818
оплата теплопостачання 45302,14
оплата водопостачання та водовідведення 3119,31
оплата е/енергії 12924,7
Благодійний фонд
надійшло 98222,41
благодійних внесків в грошовій формі 18553,41
благодійних дарунків  в натуральній формі 79669
витрачено: 85999
послуги прання 13858
заправка катриджів 1170
монтаж газобалонного обладнання 6600
інформаційно-консультативні послуги по супроводженню програми МЕДОК 1650
рекламні послуги 500
господарчі матеріали 7112
обладнання (болгарка,склорізи) 2658
будівельні матеріали (фарби,шпалери,шпаклівка, пластикові віконні блоки, плитка і т.п.) 32183
сантехніка 1165
спортивні товари 2994
пальне 1293
бетонозмішувач 4181
електротовари 10635

Розділ 10

Виконання Закону України «Про засади

запобігання та протидії корупції»

 

Протягом 2015-2016  н.р. в училищі не зафіксовано випадків вчинення корупційних правопорушень та зловживань. На початку 2015-2016 навчального року з метою запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та інших негативних явищ було вжито наступні заходи, спрямовані на запобігання проявів корупції: видано наказ директора від 18.09.2015 р. № 179 «Про запобігання та протидії корупції»; оформлено стенд щодо протидії корупції із зазначенням номерів анонімної «гарячої лінії»; на загальних зборах трудового колективу проведено роз’яснювальну роботу серед працівників училища з дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; на інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників розглянуто положення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та а інші законодавчі акти антикорупційної спрямованості. На протязі навчального року на оперативних нарадах періодично розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагуванням на них відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, фінансів, економіки України від На сьогодні нагальним питанням постає здійснення контролю за дотриманням працівниками антикорупційного законодавства з невідкладним реагуванням на випадки можливого вчинення корупційних правопорушень; планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи серед працівників училища з питань дотримання положень Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»; запобігання можливим фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів; забезпечення співпраці з правоохоронними органами.

 

Розділ 11

Загальні висновки

 

 Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи навчального закладу за поточний навчальний рік, можна зробити висновок, що основні показники діяльності училища демонструють його розвиток Незважаючи на існуючі труднощі, колективу ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУ» вдалось досягти значних успіхів у навчально-виробничій діяльності, науково-методичній та виховній роботі. Протягом навчального року було вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення управління навчального закладу, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено належні умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено виконання навчальних планів та програм професійної підготовки. Так, з року в рік підвищується рівень технічної та технологічної забезпеченості навчального процесу, зростає фаховість педагогів, що у кінцевому результаті відображається на якості професійного навчання, зростанні мотивації учнів до свого професійного та особистісного розвитку.

 

Завдання педагогічного колективу на майбутнє:

 1. Створити матеріально – технічну базу за професією «Муляр» (Каменяр),
 2. У червні місяці провести звіти інженерно – педагогічних працівників та адміністрації про навчально – виробничу та виховну діяльність училища.
 3. Проліцензувати дві нові робітничі інтегровані професії будівельного напрямку та художнього .
 4. Завершити роботу по атестації навчального закладу Проводити активну роботу по профорієнтації та довести контингент до проектної потужності в 550 учнів.

Все що зроблено в училищі, це робота трудового колективу, учнів і мене, як директора.

На цьому звіт закінчено. Сподіваюсь, що Ви у своїх виступах доповните мене, висловите поради, пропозиції і дасте оцінку моїй роботі. Я готовий відповісти на питання.

 

 

 

 

 

 

Опубліковано у загальній категорії, Новини. Додати до закладок постійне посилання.