Самосвідомість — необхідна умова саморегуляції

Завдання соціально-психологічної служби системи професійно-технічної освіти України полягає в сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку; у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини, у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку учня.

Виконуючи ці завдання, соціальний педагог здійснює соціально-педагогічне консультування (у сфері соціального захисту, захисту прав в сім’ї, професійного самовизначення та соціальної адаптації в суспільстві), профілактичну роботу (попередження негативних явищ в учнівському середовищі) та психологічний супровід, що і є основним змістом превентивної роботи з подолання проблем девіантної поведінки учнів.

Важливою умовою успіху в подоланні девіантної поведінки є бажання учня змінити самого себе, що є передумовою цілеспрямованих позитивних суб’єктивних новоутворень.

11.10.2016 та 25.10.2016 на базі Запорізького центру відвідування дітей та молоді ЗЦСССДМ було організовано тренінгові заняття «Знайомство з собою» та «Керування життям», які провели фахівці центру Неткал Т.В. та Зенько Р.Ю.

Учні Запорізького вищого професійного училища прийняли участь у тренінгових заняттях, де було створено всі умови для самовираження, формування та розвитку навичок конструктивного і позитивного мислення, саморегуляції, що сприятимуть позитивним змінам у поведінці.

Самосвідомість дає змогу осмислити свої дії, почуття, думки, мотиви поведінки, своє місце в суспільстві. Завдяки їй людина усвідомлює себе як індивідуальну реальність, відокремлену від природи та інших людей. Через самопізнання людина здобуває певні знання про себе. Спочатку вони постають як ситуативні образи власного Я, які виникають у конкретних умовах діяльності та спілкування. Потім ці образи поступово інтегруються у цілісний, адекватний, суб’єктивний образ свого Я.

Самосвідомість — усвідомлення себе як людини це необхідна умова саморегуляції.

img_4143 img_08282 img_4133 img_41392

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний педагог – Сєргєєва Олена Анатоліївна

Викладач фіз.виховання – Краєва Світлана Вікторівна

Опубліковано у Виховна діяльність, загальній категорії, Новини, Соціально-педагогічна діяльність. Додати до закладок постійне посилання.