Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні платні послуги в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» не
надаються

 • У разі прийняття рішення про надання додаткових освітніх послуг, ДНЗ
  «Запорізьке ВПУ» зобов’язується:
  безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну
  інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої
  послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
  оприлюднити:
 • визначену вартість платної освітньої послуги, що надається для
  здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення
  кваліфікації – не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від
  осіб, що бажають її отримати;
 • вартість інших платних освітніх послуг – не пізніше ніж за 15
  календарних днів до початку їх надання.
  Платні додаткових освітні послуги в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» (у разі
  прийняття рішення про надання таких) надаються на підставі письмової заяви –
  для фізичної особи; договору (контракту) – для фізичної або юридичної особи.

Нормативно-правова база щодо надання платних послуг:

 • пункт 3 статті 78 розділу Х Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від
  05.09.2017;
 • стаття 51 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту.
 • підпункт 14 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про
  затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними
  закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до
  державної і комунальної форми власності» № 796-2010-п в редакції від
  29.04.2017;
 • спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства
  економіки України, Міністерства фінансів України «Про затвердження
  порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними
  закладами» № 736/902/758 від 23.07.2010.