Цифровізація освіти – вимога сьогодення

З ухвалою Кабінетом Міністрів України «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки», наша Держава розпочала свій рух у напрямку Четвертої промислової революції («Fourth Industrial Revolution»), про настання ери якої все частіше кажуть провідні вчені, бізнесмени та економісти. Платформи, подібні німецькій Industrie 4.0 існують в багатьох розвинених країнах. Відтепер до процесу долучилася і Україна.

В рамках реалізації концепції передбачається перехід від сировинного типу економіки, яка споживає природні ресурси, до високотехнологічних виробництв та ефективних процесів за допомогою ІТ-технологій та комунікацій, цифровізація промисловості, сільського господарства, процесів державотворення, освіти, медицини тощо.

Світові тенденції трансформації вимог до професій, кваліфікацій, навичок, що потребуватимуть виробничі підприємства нового формату, так чи інакше вплинуть на заклади професійної (професійно-технічної) освіти, на вимоги до випускників, а відтак – на вимоги до педагогічних працівників, що забезпечують підготовку кадрів в абсолютно нових умовах. І, хоча здається, що мова про далеке майбутнє, а на часі багато інших невідкладних та болючих проблем та викликів, що стоять перед системою професійної освіти, Україна ризикує безнадійно відстати та залишитися у світових аутсайдерах в цьому напрямку, якщо відноситися до проблеми, як до передчасної.

Враховуючи виклики, з якими стикаються педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти сьогодні: впровадження елементів дуальної форми навчання;  запровадження інклюзивного навчання; особливості будови освітнього процесу на модульно-компетентнісній основі тощо, найбільш ефективною моделлю співпраці з учнями на сьогодні є змішана модель навчання (blended learning).

Досвід застосування моделі змішаного навчання в системі професійної (професійно-технічної) освіти України на сьогодні ще не є достатнім, потребує подальшої апробації, аналізу результатів. Але один висновок можна зробити безумовно: без достатньо розвиненого рівня інформаційної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, запровадження змішаного навчання в системі як мінімум не забезпечить очікуємий ефект, як максимум – буде неможливим.

В Державному навчальному закладі «Запорізьке вище професійне училище» другий рік поспіль досить успішно реалізується програма, націлена на формування ІТ, хмаро орієнтованого освітнього середовища шляхом розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників. Системна робота в цьому напрямку, у підсумку, повинна забезпечити необхідну платформу для створення та апробації моделей змішаного навчання в сучасному закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

В рамках зазначеної програми 17.04.2018 в училищі було проведено майстер-клас по опануванню сервісу Google Classroom, в якому викладачі та майстри виробничого навчання випробовують методику створення електронного дистанційного навчального курсу з предметів теоретичного та виробничого навчання. Платформа Google Classroom спеціально створена для потреб навчальних закладів, враховує передовий досвід Європейських освітніх систем та є безкоштовною для навчальних закладів України.

За підсумками роботи з сервісом Google Classroom у 2017-2018 навчальному році в ДНЗ «ЗВПУ» планується провести огляд-конкурс на кращий електронний навчальний курс з предмету/професії.

Цифровізація освіти – одна з пріоритетних задач, яка дозволить нашій Державі з впевненістю рухатися у напрямку Четвертої промислової революції. Від кожного педагогічного працівника сьогодні залежить, чи стане це майбутнє реальністю, чи ми назавжди залишимося у аутсайдерах.

 

 

 

 

Заступник директора з НМР Кулинич О.А.

Опубліковано у загальній категорії, Навчально-виробнича діяльність, Новини. Додати до закладок постійне посилання.