Звіт старшого майстра за І семестр 2016/2017 навчального року

Протягом вересня – грудня 2016 року старшим майстром Гармаш Валентиною Іванівною проводились перевірки проходження учнями ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах міста. Зокрема, було перевірено наявність нормативно-правової бази, яка забезпечує проходження учнями виробничої практики; відповідність годин виробничої практики в навчальних планах згідно з Державними стандартами ПТО; стан виконання навчальних планів та програм (дотримання термінів, місця організації та проведення виробничої практики); забезпеченість учнів, майстрів в/н на період практики спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для відповідальних штатних працівників підприємства; забезпеченість учнів матеріалами, інструментами, іншими засобами, необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до навчальних програм, виконання учнями встановлених норм виробітку часу, здійснення інших заходів, пов’язаних з вивченням учнями нової техніки, технологій виробництва, передових методів праці; оформлення навчальної, обліково-плануючої документації.

За вказаний проміжок часу були відвідані наступні підприємства: ПАТ «Дніпроспецсталь», ПрАТ «Запорізький паровозоремонтний завод», БК «Олтак», Фудмаркет «Велика Кишеня», «Брусничка», «Сільпо» та інші.

За результатами даної перевірки встановлено, що навчальні групи ДНЗ «Запорізьке ВПУ» проходять виробниче навчання та виробничу практику згідно навчальних планів та програм. У навчальному закладі видані відповідні накази про проходження виробничої практики навчальних груп із зазначеними термінами проходження практики та робочими місцями кожного учня.

За два тижня до початку практики між підприємствами, які надають робочі місця для проходження виробничої практики та навчальним закладом укладені відповідні договори. У договорах зазначена кількість учнів, професія або спеціальність, за якими учні проходять практику, терміни, умови і порядок проведення виробничої практики, забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, термін дії договору та інші взаємні зобов`язання сторін. Направлення учнів на практику оформляється наказом по училищу, а прийом – наказом по підприємству.  

Місця проходження виробничої практики постійно перевіряються майстрами виробничого навчання.

          Учні проходять первинний інструктаж на робочому місці перед початком роботи, а потім повторний інструктаж. У разі зміни технологічного процесу або інших чинників з учнями проводять позаплановий інструктаж. Результати інструктажу занесені до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в якому є підписи особи, яка інструктувала та учнів.

          Учні на місцях проходження виробничого навчання та виробничої практики виконують тільки ту роботу, яка відповідає їх кваліфікації та, з якої вони проінструктовані.

          Робочі місця учнів обладнані вентиляцією, освітленість відповідає нормі, обладнання та інструменти справні, матеріали зберігаються відповідно до санітарних норм та правил, правила пожежо- та електробезпеки виконуються.

          Учні забезпечуються милом та миючими засобами.

          Робочі місця достатньо забезпечені природним та штучним освітленням, добре вентилюються, а також обладнані первинними засобами пожежогасіння.

          На підприємствах в потрібних місцях розставлені попереджувальні знаки.

Також учні мають необхідні для роботи матеріали, інструменти, пристрої. Керівники підприємств дбають про забезпечення належних умов праці учнів, дотримання правил і норм з охорони праці та виробничої санітарії.

На жаль випадки порушення правил техніки безпеки під час проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики мали місце, а саме:

  • не всі підприємства забезпечують учнів спецодягом (комбінезон або куртка і штани, головний убір) та спеціальним взуттям, але усі практиканти мають захисні рукавиці, а також, за потреби, респіраторами;
  • не підтримують порядок та смітять на робочому місці;
  • палять на робочому місці;
  • залишають місце практики без дозволу наставника або майстра виробничого навчання (з цього приводу з учнями проводиться бесіда).

У ході перевірки керівники підприємств, на яких проходять практику учні ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», відзначили багато позитивних моментів та дали схвальні відгуки. Так, керівники наголосили, що практиканти виконують виробничі завдання в повному обсязі. Вони показують гарну професійну підготовку, володіють професійно-теоретичними знаннями, дотримуються правил і норм безпеки праці. Рівень підготовки учнів відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам з професій. Також, учні виявляють творчі здібності, із захопленням ставляться до обраної справи і прагнуть особистого зростання.

Приємно було почути, що роботодавці, з якими навчальний заклад плідно співпрацює багато років, мають надію і на подальшу співпрацю, адже результатом проходження виробничої практики учнями ДНЗ «Запорізьке ВПУ» є поповнення трудових колективів підприємств, організацій та установ кваліфікованими робітничими кадрами.

2 1

Опубліковано у загальній категорії, Навчально-виробнича діяльність, Новини. Додати до закладок постійне посилання.