Звіт уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» за 2019 рік.

Згідно «Типовому положенню про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 у ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» було визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Паскарь Наталю Юріївну – заступника директора з НВР наказом №211/1 від 30.08.2018 року.

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017-2020 роки та планів з її реалізації затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 червня 2017 року №234 та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування було затверджено «План заходів з питань запобігання та виявлення корупції у ДНЗ «Запорізьке ВПУ» на 2019-2020 н.р.»

На протязі звітного періоду в ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» постійно здійснювалися заходи, спрямовані на запобігання та виявлення корупції та ослаблення негативного впливу корупційних ризиків, а саме:

  1. Проведено роз’яснювальну роботу на інструктивно – методичних нарадах серед працівників, щодо  виконання Закону України «Про запобігання  корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні       правопорушення»,  постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.3013 р. № 706 «Про питання запобігання та виявлення корупції».
  2. Протягом року  розміщено на офіційному веб-сайті училища матеріали щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції з метою додержання принципів прозорості та відкритості у своїй діяльності.
  3. Вжито наступних заходів запровадження дієвого зв’язку з громад кістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в училищі:
  4. Розміщення об’яв на стендах училища із зазначенням контактної інформації для повідомлень про прояви корупції;
  5. Проводяться заходи профілактично-роз’яснювального характеру з викладачами, майстрами в/н, співробітниками, представниками батьківського комітету та здобувачами освіти училища, які спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, дотримання антикорупційного законодавства, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях.
  6. Постійно здійснюється моніторинг стану дотримання в ДНЗ «Запорізьке ВПУ» норм антикорупційного законодавства щодо обмежень роботи близьких осіб та врегулювання конфлікту інтересів.
  7. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДНЗ «Запорізьке ВПУ» ведеться журнал обліку звернень громадян з питань виявлення корупції, за підзвітний період звернень від громадян не надходило.
  8. Протягом 2019 року робота уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище» була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про запобігання корупції» та пов’язаних із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів.
Опубліковано у загальній категорії, Новини. Додати до закладок постійне посилання.