Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.

Професія обліковця передбачає володіння комп’ютером на належному рівні, для ефективної роботи в спеціалізованих пакетах автоматизації обліку.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних веде роботи по різних видах оперативного обліку, проводить відповідні записи в первинних документах по видах обліку, в журналах або на картках, підраховує підсумки і складає встановлену звітність, відомості і зведення, приймає необхідні заходи по використанню сучасних технічних засобів, саме тому обліковець має вільно володіти комп’ютером, спеціальним програмним забезпеченням та виконувати обов’язки оператора комп’ютерного набору: набирати І обробляти інформацію на комп’ютері відповідно до поставлених вимог; сортувати матеріали, формувати пакети документів, оперувати з файлами, консолідувати данні звітів; виконувати арифметичні розрахунки, складати таблиці; вести бази даних, заповнювати форми, виконувати друк документів; стежити за станом комп’ютера, монітора, принтера і інших засобів.

Обліковці з реєстрації бухгалтерських даних – це професіонали, без яких в сучасних умовах не може функціонувати жоден фінансовий організм.

Професія обліковець з реєстрації бухгалтерських даних складна, відповідальна і престижна. Обліковець повинен виконувати різні завдання: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом; систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію у потрібному аналітичному розрізі до відомостей; виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами. На документах зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них; вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку. Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.