Питання для підготовки до співбесіди для участі у конкурсному відборі у 2023 році для навчання за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник») за спеціальністю 022 Дизайн

Рисунок

 1. Охарактеризуйте поняття «жанр». Наведіть приклади жанрів образотворчого мистецтва.
 2. Надайте пояснення терміну «абрис».
 3. Поясніть, що таке «акцент».
 4. Охарактеризуйте поняття «відблиск».
 5. Поясніть, що означає термін «повітряна перспектива».
 6. Охарактеризуйте поняття «конструкція форми».
 7. Надайте пояснення терміну «контраст».
 8. Поясніть, що таке «кроки».
 9. Поясніть, що означає термін «манера».
 10. Що означає термін «моделювання»?
 11. Поясніть, що таке «модель». Наведіть приклади.
 12. Охарактеризуйте поняття «натура».
 13. Охарактеризуйте жанр  образотворчого мистецтва «натюрморт».
 14. Поясніть, що таке «нюанс».
 15. Охарактеризуйте термін «об’єм».
 16. Надайте пояснення терміну «основа». Наведіть приклади.
 17. Поясніть, що означає «відносини елементів зображення». Які бувають?
 18. Охарактеризуйте жанр образотворчого мистецтва «пейзаж».
 19. Надайте пояснення терміну «перспектива».
 20. Поясніть, що означає «напівтінь» та «напівтон».
 21. Що означає термін «ракурс»?
 22. Поясніть, що означає термін «світлотінь»
 23. Охарактеризуйте поняття «світло» та «тінь».
 24. Надайте пояснення терміну «тональні відносини».
 25. Що означає «цілісність зображення»?

Композиція

 1. Поясніть, що означає термін «композиція» в художньому творі будь-якого виду й жанру.
 2. Розкрийте суть таких складових композиції: структура, конструкція, мета композиції.
 3. Надайте визначення поняттю рівноваги в композиції.
 4. Які види композиції існують?
 5. Що є характерною ознакою фронтальної композиції?
 6. З чого складається глибинно-просторова композиція?
 7. Поясніть, що таке «об’ємна композиція».
 8. Надайте визначення поняттю «масштабність»  та поясніть, що означає цей термін  у композиції.
 9. Що означає термін «нюанс» в композиції?
 10. Охарактеризуйте поняття контрасту в композиції.
 11. Як в об’ємно-просторовій формі відбиваються композиційні контрасти?
 12. Надайте визначення ритму в композиції.
 13. Які форми ритму існують? Надайте стислу характеристику видам ритму.
 14. Надайте визначення поняттю «симетрія». Які типи симетрії розрізняють?
 15. Що означає термін «дзеркальна симетрія»?
 16. Поясніть, що означає «трансляція або перенесення» як різновид симетрії.
 17. Охарактеризуйте такий різновид симетрії, як «циклічно-обертова».
 18. Що означає «асиметрія в композиції»? Які властивості надає асиметрія формі?
 19. Надайте визначення поняттям «статика» та «динаміка» в композиції.
 20. Поясніть, що таке композиційний центр. Якими засобами можна досягнути композиційного центру?
 21. Назвіть основні засоби композиції.
 22. Надайте визначення поняттям «колір», «кольоровий спектр», «кольоровий круг».
 23. Які кольори називають хроматичними? Які характеристики мають хроматичні кольори?
 24. Які кольори називають ахроматичними?
 25. Які кольори називають «основними», «похідними», «додатковими»?
 26. Що означає термін  «гармонія кольорів».  Назвіть групи гармонійних поєднань кольорів.
 27. Наведіть приклади впливу груп та окремих кольорів на стан людини.

Критерії оцінювання знань вступників

Література основна:

 1. Яремків Михайло  Композиція: творчі основи зображення. Навчальний посібник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. — 112 с.
 2. Прокоф’єв Є.О. Методичний посібник «Академічний рисунок», Запоріжжя, 2023. — 71 с.
 3. Зайчук О.М. Методичний посібник «Спеціальний малюнок», Черкаси, 2020. — 90 с.

Додаткова:

 1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів: Світ, 1993. — 272 с
 2. Антонович Є. А., Щерба М. А., Шпильчак В, А. та ін. Збірник практикумів з художньо-графічних дисциплін. 4.1. Основи художнього конструювання. Основи композиції. Педагогічна практика: Навчальний посібник. — Івано-Франківськ: Прикарпатський університет, 1995.— 152 с.
 3. Вісник Львівської академії мистецтв: Збірник наукових праць. Випуск 8. —Львів. 1997.
 4. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. Історія, теорія, практика: Збірник наукових праць. Випуск 4. — Львів, 1993.
 5. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХУІ-ХУШ ст. — К.: Наукова думка, 1983 —178 с.
 6. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва / Під ред.П. М. Жолтовського. — Видавництво Львівського університету, 1969 – 190с.
 7. Програми педагогічних училищ. Образотворче мистецтво і художня праця: Збірник програм. Для спеціальності 03. 06 «Викладання образотворчого мистецтва та художньої праці» / Укл. Є. А. Антонович, М. А. Щерба, В.А. Шпильчак та ін. —К.:РНМК, 1993. —108 с.
 8. Тимків Б. М., Кавас К. М. Виготовлення художніх виробів із дерева. Ч. 2. Основи композиції. Мозаїка. Випалювання. Розпис / За ред. проф. Б. Тимківа. Підручник. — Львів: Світ, 1996. — 144 с: Іл. 88.
 9. Українське народне мистецтво: Живопис / Редкол.: Заболотний В.І. та ін. — К.: Мистецтво, 1967 — 186 с
Опубліковано у загальній категорії. Додати до закладок постійне посилання.