Кабінети та лабораторії забезпечення підготовки на рівні фаховий молодший бакалавр спеціальності “Дизайн”

Кабінет № 102 «Рисунка, живопису»

Кабінет № 103 «Культурології», «Теорії та історії дизайну, мистецтв»

Кабінет № 104 «Креслення та перспективи», «Охорони праці»

Кабінет № 201 «Етики і психології»

Кабінет № 307 «Технологій та професійної майстерності»